DomovNaši krajiNovosti pri obračunavanju turistične takse

Novosti pri obračunavanju turistične takse

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Po prvem januarju bo v Mestni občini Koper turistična taksa znašala 1,60 evra, promocijska taksa pa 0,40 evra. Novost se obeta tudi za lastnike plovil.

Kot je znano, je spremembo cen turistične takse občinam v začetku letošnjega leta naložil Zakon o spodbujanju razvoju turizma (ZSRT-1), ki je naložil tudi zaračunavanje promocijske takse. V Mestni občini Koper bo tako po novem letu polna turistična taksa znašala 1,60 evra, promocijska taksa pa se obračuna v višini 25% turistične takse, kar na primeru Mestne občine Koper znaša 0,40 evra, skupaj torej 2,00 evra na osebo na nočitev.

Lastniki nastanitvenih obratov so turistično in promocijsko takso dolžni nakazati na poseben račun Mestne občine Koper do 25. dne v mesecu za pretekli mesec (slednje ostaja nespremenjeno).

Po novem letu pa se obeta še ena novost, in sicer obračunavanje turistične takse za prenočevanje na plovilih na stalnih privezih v turističnih pristaniščih. Turistična taksa v letnem pavšalnem znesku za lastnike plovil, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Koper, se bo prvič obračunala v letu 2020, in sicer za leto 2019. Tako bo turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike plovil na stalnem privezu v turističnem pristanišču znašala:

  • za plovila do 8 m dolžine: 30,00 evrov,
  • za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 60,00 evrov,
  • za plovila nad 12 m dolžine: 90,00

Z novim letom se spremeni tudi obračun pavšalne turistične takse za lastnike počitniških stanovanj in počitniških hiš, in sicer se bo spremenjeno pavšalno turistično takso za počitniške objekte prvič obračunalo v letu 2019, za leto 2018. Slednja po novem tako znaša 90 evrov za stanovanjsko površino do 30m2, 135 evrov za stanovanjsko površino od 30-50 m2, 180 evrov za stanovanjsko površino med 50-70 m2, 225 evrov za stanovanjsko površino med 70-90 m2 ter 270 evrov za stanovanjsko površino nad 90m2.

Dodatne informacije so dostopne na dveh spodnjih povezavah:

  1. Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št.41/2018): https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018041.pdf
  2. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1

Dodatna namenska sredstva z naslova višje turistične takse bodo v Mestni občini Koper namenili aktivnejšemu izvajanju politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanja razvoja celovitih turističnih produktov, trženju celovite turistične ponudbe na ravni občine, razvoju in vzdrževanju skupne turistične infrastrukture, pa tudi za urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične infrastrukture namenjene turistom, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge storitve, ki jih na turističnem območju občina brezplačno nudi turistom. Sredstva bodo usmerjena tudi v dodatno bogatitev programa prireditev. Dodatna sredstva bodo tako omogočila uspešno izvajanje ukrepov, ki jih opredeljuje Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025.

Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na Turistično organizacijo Mestne občine Koper, na 05-6646-216 ali pišejo na turisticna.taksa@koper.si.