DomovNaši krajiObčina finančno spodbuja obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru

Občina finančno spodbuja obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprska občina bo letos ponovno dodeljevala proračunska sredstva za obnovo pročelij in streh hiš starega mestnega jedra. Občina je razpis objavila konec marca, časa za prijavo je vse do 24. maja.

Mestna občina Koper je za obnovo dotrajanih pročelij hiš in delov streh v letošnjem proračunu namenila skupno 75 tisoč evrov, s katerimi bo sofinancirala kar 40 odstotkov vrednosti posamezne obnove. Katere so tiste naložbe, ki jih bo občina realizirala še v tem letu, bo razvidno iz prednostne liste, ki jo bo komisija oblikovala na podlagi prejetih vlog.

Oživljanje starega mestnega jedra in ohranjanje kulturne dediščine

Vsekakor bodo imeli prednost tisti objekti, ki veljajo za pomembne spomenike kulturne dediščine, prav tako bodo na vrhu seznama uvrščeni tudi objekti, ki so zaradi svoje dotrajanosti nevarni za mimoidoče in okolico, ter tudi objekti, ki imajo na fasadah neustrezne arhitekturne rešitve oziroma motečo infrastrukturno napeljavo. Nekoliko več točk pri ocenjevanju bodo dobili tudi tisti objekti, ki se nahajajo na glavnih mestnih ulicah, in sicer na Čevljarski, Kidričevi in Župančičevi ulici ter ob Pristaniški ulici.

Nekoliko več točk pri ocenjevanju bodo dobili tudi tisti objekti, ki se nahajajo na glavnih mestnih ulicah, in sicer na Čevljarski, Kidričevi in Župančičevi ulici ter ob Pristaniški ulici.

Ob tem velja poudariti, da bo občina sofinancirala zgolj obnovo objektov v celoti, kar pomeni, da morajo z obnovo soglašati vsi etažni lastniki, ki bodo naložbo sofinancirali v 60-odstotnem deležu, delnih obnov namreč razpis ne vključuje. Pred pričetkom del bo potrebno pridobiti strokovne popise del, ki bodo podlaga za izbiro najugodnejše ponudbe, oz. predračun, določen pa bo tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del.