DomovNaši krajiObčina namerava tudi v 2019 subvencionirati najem poslovnih prostorov

Občina namerava tudi v 2019 subvencionirati najem poslovnih prostorov

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Najemniki poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Kopra si lahko tudi v letu 2019 obetajo 30 odstotno subvencijo oz. znižanje najemnine. Predlog sklepa morajo sicer najprej obravnavati in potrditi občinski svetniki, zato bodo najemniki za mesec januar prejeli nekoliko višje položnice za najemnino. Po potrditvi na občinskem svetu, bo upravičencem do subvencije občina razliko v najemnini za mesec januar ustrezno poračunala. 

Sklep, ki je določal znižanje najemnin poslovnih prostorov oz. subvencijo v višini 30 odstotkov potekel konec leta 2018, kar pomeni, da s 1. januarjem ni več pravne podlage za priznanje subvencionirane najemnine. Nov predlog za leto 2019, ki je v pripravi, mora najprej potrditi občinski svet Mestne občine Koper, uvrščen pa bo na prvo redno sejo sveta predvidoma konec januarja. O tem so bili najemniki obveščeni uradno, z dopisom.

Tudi nov predlog sklepa za znižanje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Kopra predvideva isto stopnjo subvencioniranja. Nespremenjeni ostajajo tudi pogoji, ki določajo, da se subvencija prizna tistim najemnikom (ki opravljajo pridobitno dejavnost in društvom), ki bodo imeli poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Koper in vse obveznosti iz naslova najemnega razmerja do 25-ega v mescu.

Poleg tega bo Mestna občina Koper najemnikom, ki bodo v mesecu januarju oz. do datuma valute, poravnali celotno najemnino, pri obračunu najemnine za mesec februar priznala subvencija tako za mesec februar kot tudi za mesec januar 2019, v kolikor je bil seveda izpolnjen pogoj za priznanje subvencije najemnine na dan 31.12.2018.

Najemnikom, ki bodo v mesecu januarju zamujali s plačilom najemnine, subvencije za mesec februar ne bodo priznali, prav tako korpska občina subvencije za mesec januar ne bo priznala tistim najemnikom, ki na dan 31. 12. 2018. niso izpolnjevali določenih pogojev.

Poleg tega pa Mestna občina Koper tudi v letu 2019 poziva vse najemnike poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, ki do subvencije doslej niso bili upravičeni oz. niso izpolnjevali pogojev za priznanje le-te, naj podajo prošnjo za priznanje subvencije po novem Sklepu o znižanju.