DomovNaši krajiProdajne hiške iščejo nove uporabnike

Prodajne hiške iščejo nove uporabnike

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Do vključno 25. januarja se lahko prijavite na občinski razpis za uporabo prodajnih mest v Kopru.

Kot je znano, Mestna občina Koper prek namere za oddajo prodajnih mest v uporabo za leto 2019 išče ponudnike za tri prodajne hiške na Semedelski cesti, pet prodajnih hišk na Ukmarjevem trgu in pet prodajnih hišk na Potniškem terminalu, do tri dele javne površine na Semedelski cesti in do tri dele javne površine na Potniškem terminalu ter drugih delih na javnih površinah.

Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljivi na spletni strani MOK, www.koper.si oziroma na tej povezavi.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, ŠT. 322-253/2018«. Upoštevalo se bo prijave, posredovane priporočeno po pošti do vključno 25. januarja 2019, oziroma prijave, ki bodo do tega dne oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur.

Zainteresirani prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Dodatne informacije so na voljo na Turistični organizaciji Koper, na telefonski številki 05/6646-216.