DomovNaši krajiObčina tudi letos uspešno prestala presojo sistema vodenja kakovosti

Občina tudi letos uspešno prestala presojo sistema vodenja kakovosti

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Občinska uprava Mestne občine Koper je konec junija uspešno prestala kontrolno presojo sistema vodenja kakovosti, skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Dva zunanja presojevalca iz presojevalske hiše Bureau Veritas, ki sta presojala ključne procese občinske uprave, pri tem nista ugotovila neskladnosti.

Na podlagi presoje, v kateri so bili pregledani ključni procesi, je bilo izdano poročilo, ki ni ugotovilo nobenih neskladij. Zunanja presoja je ugotovila in potrdila, da je sistem vodenja kakovosti v Mestni občini Koper skladen s standardom ISO 9001:2015 in da ta dosega zastavljeno politiko in cilje organizacije.

Presojevalca sta med drugim pohvalila namero občine po reorganizaciji občinske uprave, ki predstavlja veliko priložnost za nadaljnje izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

Prav tako so bile ugotovitve presoje, da vodstvo in ostali zaposleni izkazujejo visoko stopnjo zavezanosti razvoju in delovanju sistema, kakor tudi njegovemu nenehnemu izboljševanju, ki se izkazuje v dinamičnem planiranju in izvajanju aktivnosti, kompetentnosti zaposlenih in hitremu odzivanju na razmere v okolici, timskem delu, nenehnem učenju ter doslednem in pravočasnem izvajanju preventivnih in korektivnih ukrepov.

Presojevalca sta med drugim pohvalila namero občine po reorganizaciji občinske uprave, ki predstavlja veliko priložnost za nadaljnje izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

Občina je bila pohvaljena tudi zaradi ohranjanja odličnega odnosa med službami za krajevno skupnost in predstavniki posameznih krajevnih skupnosti, ki omogoča dobro sodelovanje in hitro reševanje vseh izzivov na tem področju. Proces obvladovanje naložb za potrebe krajevnih skupnosti, kot izhaja iz poročila, že vrsto let poteka uspešno in učinkovito, v letu 2019 je občina zadostila tudi zakonskim določbam in izvedla vse potrebne prezaposlitve s krajevnih skupnosti na občinsko upravo. Presojevalca sta prav tako pohvalila hiter odziv in izvedene ukrepe vseh nosilcev pooblastil in odgovornosti v primeru nedavne železniške nesreče v Dolu pri Hrastovljah. Kot sta izpostavila, je bilo v procesih zaznati visoko stopnjo zavzetosti vseh udeležencev za dosledno izvedbo ukrepov, potrebnih za zaščito ogroženega vodnega vira.

Cilji v letu 2018 so bili doseženi, občina pa je bila pohvaljena tudi zato, ker kontinuirano išče druge načine financiranja za načrtovane naložbe.

Mestna občina Koper se s certifikatom kakovosti ponaša že vrsto let in se kakovostno nenehno razvija, cilji vsakoletne presoje pa so zlasti potrditi, da je sistem vodenja v skladu z vsemi zahtevami presojanega standarda, da je organizacija uspešno implementirala načrtovane dogovore, da je sistem vodenja sposoben izvajati politiko in cilje organizacije, k temu sodi pa tudi ocena, da organizacija izpolnjuje veljavne zakonske, regulativne in pogodbene zahteve. Ker pa je vsak sistem mogoče še izboljšati, gre tokratne predlagane izboljšave s strani presojevalcev usmeriti v področja morebitnih tveganj v posameznih delovnih procesih koprske občinske uprave.