DomovNaši krajiObčinski svet podprl gradnjo P+R Sonce in gasilskega doma v Babičih 

Občinski svet podprl gradnjo P+R Sonce in gasilskega doma v Babičih 

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski občinski svetniki so s potrditvijo investicijskih programov na včerajšnji seji prižgali zeleno luč za gradnjo nadzemne parkirne hiše P+R Sonce in rekonstrukcijo gasilskega doma v Babičih. Soglasno so potrdili tudi predlog župana, da občina društva in najemnike poslovnih prostorov v lasti MOK oprosti plačila stroškov najemnine, in sicer za obdobje od 19. oktobra do 30. novembra oziroma do preklica epidemije.

Na včerajšnji 15. redni seji občinskega sveta Mestne občine Koper so svetniki obravnavali in soglasno podprli Investicijski program za gradnjo trietažne nadzemne parkirne hiše Sonce s 464 parkirnimi mesti, ki bo zrasla na parkirišču za poslovnim objektom Barka ob Ferrarski ulici v Kopru.

Ocenjena vrednost naložbe znaša 6.122.628,94 evra, od katerih bo 3.074.449 evrov kohezijskih sredstev iz naslova mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. Mestna občina Koper bo še ta mesec objavila javno naročilo za izbor izvajalca, gradnjo pa začela po podpisu sofinancerske pogodbe s pristojnim ministrstvom, predvidoma marca 2021. Naložba bo v celoti sklenjena marca 2022. Glavni cilj projekta je vzpostavitev celovite trajnostne prometne ureditve tega urbanega predela mesta Koper, ki bo uporabnikom omogočala, da svoja vozila varno in po dostopni ceni parkirajo ob vhodu v mestno jedro, za dostop do mestnega središča pa uporabijo trajnostno naravnane, energetsko učinkovitejše in okolju prijaznejše oblike prevoza.

Svetniki so včeraj soglasno podprli tudi obnovo doma Prostovoljnega gasilskega društva Babiči, ki bi se lahko začela še letos. Občina je za naložbo že pridobila gradbeno dovoljenje, v kratkem bo objavila javno naročilo za izbiro izvajalca del. Naložba je ocenjena na 597.796,53 evra. V okviru del bodo objekt obnovili v celoti, zamenjali bodo streho, obodne in notranje zidove ter betonsko ploščo, ki razmejuje pritličje s kletjo. Na novo bodo uredili dva večnamenska prostora in prostore za hrambo, garažo za vozni park društva, garderobe, sanitarije s tuši, pralnico, čajno kuhinjo in dvorano, na novo bodo zgradili tudi vetrolov in stopnišče, ki bo povezovalo vse tri etaže. Nova bo tudi mansarda, v kateri bodo uredili sobo za komunikacije, sejno in dnevno sobo.

Občinski svet je včeraj potrdil tudi predlog župana o oprostitvi plačila najemnine društev in drugih najemnikov poslovnih prostorov v lasti MOK, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga ter storitev. Najemniki bodo plačila stroškov najemnine oproščeni za čas od razglasitve epidemije, 19. oktobra, do 30. novembra, z možnostjo podaljšanja. Svet je včeraj sprejel tudi predlagano spremembo Odloka o občinskih taksah, ki županu zaradi naravnih ali drugih nesreč omogoča sprejem sklepa o oprostitvi plačila občinske takse za uporabo javnih površin.

Svetniki so podprli tudi spremembe na področju štipendiranja in subvencioniranja varstva otrok. Mestna občina Koper bo v skladu s spremembami Odloka o štipendiranju poleg študentov dodiplomskega in podiplomskega študija štipendirala tudi dijake, od vključno drugega letnika srednje šole. Pogoj je, da ti ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 18 let in njihova povprečna ocena (za vse številčno ocenjene predmete skupaj) v preteklem šolskem letu ni nižja od štiri. Do štipendij bodo po novem upravičeni tudi dijaki in študenti, ki se izobražujejo v tujini. S spremembo Odloka o subvencioniranju varstva otrok je občina poenotila pravice in razširila nabor upravičencev do subvencije, in sicer tudi za otroke, rojene med marcem in julijem, ki do zdaj niso bili pravočasno uvrščeni na centralni čakalni seznam.

Svet je včeraj sprejel tudi predlagano spremembo Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l., da o imenovanju in razrešitvi direktorja podjetja po novem odloča nadzorni svet.