DomovNaši krajiOzaveščanje in izobraževanje o pomembnosti ločevanja odpadkov

Ozaveščanje in izobraževanje o pomembnosti ločevanja odpadkov

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Marjetica Koper je izdelala celovito strategijo promocije ločevanja odpadkov. Ozaveščanje ni le podajanje informacij, ampak dolgotrajen proces, katerega glavni namen je spreminjati privzete vzorce obnašanja, ki so močno zasidrani v nas.

Glavni cilji, ki jih pri tem zasledujejo so:

– spremeniti odnos ljudi do odpadkov, odpadki namreč niso samo nekaj, kar smrdi oz. nekaj nepotrebnega, temveč posledica naših ravnanj in načina življenja;

– zmanjšati količino nastalih odpadkov;

– povečati delež ločeno zbranih frakcij, na račun čim manjšega deleža ostalih odpadkov.

Akcije osveščanja in izobraževanja javnosti prilagajajo značilnostim posameznega okolja in ciljnim skupinam, na katere želijo vplivati. Občane ozaveščajo preko različnih komunikacijskih kanalov, ob tem pa upoštevajo tudi različne starostne skupine, vse z namenom, da bi bil učinek našega delovanja čim večji.

Marjetica Koper je pripravila akcijski načrt promocije ločevanja odpadkov na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran. V akcijskem načrtu so predvidene številne aktivnosti, ki so zasnovane tako, da se ciklično ponavljajo, pripravili pa so tudi spremljajoč podporni material, ki bo omogočal izboljšanje procesa ločevanja odpadkov v gospodinjstvih.

Zelene straže

Eden od ključnih ukrepov spodbujanja prebivalcev Mestne občine Koper in Občine Ankaran k pravilnemu, predvsem pa doslednemu ločevanju odpadkov je prisotnost t.i. zelenih straž na ekoloških otokih.

Ti bodo prebivalcem pomagali pri ločenem odlaganju odpadkov, jim svetovali, odgovarjali na morebitna vprašanja, hkrati pa bodo nadzirali vsebino zabojnikov. Obvestilo o nadzoru ravnanja z odpadki in stanju na posameznih ekoloških otokih, bodo pustili v poštnih nabiralnikih stanovalcev, ki gravitirajo na določen ekološki otok.

Ob tem bodo vsem gospodinjstvom v nabiralnikih priložili tudi informacijsko tiskovino ABCednik v obliki pahljače, ki uporabniku služi kot pomagalo za pravilno ravnanje z odpadki. Pahljača je zasnovana tako, da jo lahko uporabniki obesijo na vidnem mestu v svojih domovih in jim je tako vedno pri roki, ko jo potrebujejo.

Seveda pa zelene straže ne bodo pozabile prizadevne in okoljsko ozaveščene občane tudi pohvaliti. Namen aktivnosti zelenih straž je namreč prijazno spodbujati in izobraževati uporabnike, da tudi sami pripomorejo k skrbi za lepše in bolj čisto okolje. Bodo pa v primerih vztrajnega in dolgotrajnega nepravilnega ravnanja z odpadki, zelene straže o tem obvestile tudi komunalno inšpekcijsko službo, ki lahko tovrstno ravnanje tudi sankcionira.

Zeleno stražo bodo sestavljali štirje člani. Njihova vloga bo predvsem ozaveščati, delitev letakov in komunikacija z uporabniki. Dva sodelavca kontrolorja in komunalni delavec bosta izvajala kontrolo vsebine zabojnikov, dva iz programa javnih del pa jima bosta pri tem pomagala.

Nalepke na zabojnikih

Poleg zelenih straž bodo na vse zabojnike nalepili nove informativne nalepke, ki prikazujejo ločevanje odpadkov po frakcijah. Nalepke so izobraževalne narave, kar pomeni, da je na njih jasno označeno, kaj v zabojnike sodi in kaj ne. Tudi format je večji od obstoječih. Z zamenjavo so že pričeli v mestnem jedru Kopra, nadaljevali pa bodo po posameznih krajevnih skupnostih po vsej Mestni občini Koper in občini Ankaran.

Informativne table na ekoloških otokih

Vsi ekološki otoki bodo poleg tega opremljeni z informativni tablami s promocijsko in izobraževalno vsebino, ki jo bomo periodično spreminjali.

Veliko aktivnosti načrtujejo tudi na področju ozaveščanja šolskih in predšolskih otrok ter mladine. Prva med njimi je bila razdelitev posebnih urnikov z zabavno-izobraževalno vsebino, ki so jih prejeli koprski in ankaranski osnovnošolci. Na ta način so na Marjetici Koper želeli na nekoliko drugačen, zabaven način mlade spodbuditi, da začnejo razmišljati bolj zeleno, predvsem pa, da se zavedajo pomena zmanjševanja in pravilnega ločevanja odpadkov. Aktivnosti bomo nadgradili z izobraževanji in akcijami ozaveščanja, prilagojenimi starosti otrok.

O številnih drugih aktivnostih, ki jih pripravljajo pa bodo uporabnike sproti obveščali.