DomovNaši krajiPeticija je metanje peska v oči ljudem

Peticija je metanje peska v oči ljudem

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Peticija “Vrnite Malo Ložo Pretorski palači in občanom!” je več kot očitno privlečena za lase in še ena od akcij, s katerimi pobudniki opozarjajo zgolj nase. Objekt, ki so ga pobudniki peticije ignorirali več desetletij, je danes postal še eno od votlih političnih orodij za pridobivanje pozornosti. 

Nepremičnina na naslovu Čevljarska ulica 1 (objekt in terasa) je kot celota za Mestno občino Koper predstavljala premoženje, ki ga ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, zato je v letu 2005 pristopila k postopku prodaje, in sicer je kupca iskala prek javnega razpisa. Površina, t.i. Mala Loža, je bila namreč od nekdaj neločljivo povezana z ostalim delom stavbe na naslovu Čevljarska ulica 1, ker pa v tistem obdobju še ni bil izdelan načrt etažne delitve, sta se pogodbeni stranki zavezali, da bosta po njegovi izvedbi uskladili tudi zemljiškoknjižno stanje.

Foto: arhiv ekoper.si

Objekt in »terasa« sta več let po prodaji prešli v last podjetja MTN d.o.o., za katerega je bil kasneje sprožen stečajni postopek. Nepremičnina je tako postala predmet prodaje s strani stečajnega upravitelja, ki je najprej prodal objekt, sedaj pa še del površine, ki predstavlja teraso. Del terase, ki povezuje Titov trg s Čevljarsko ulico (podhod), še naprej ostaja v lasti Mestne občine Koper.

Ob tem je treba pojasniti še, da navedeni objekt nikoli ni bil javnega značaja in niti ne javno dobro, pred leti je bila sedanja terasa celo zazidana in je v njem obratovala trgovina s trafiko.

Glede na to, da je Mestna občina Koper objekt in teraso pred leti prodala, v okviru tokratne prodaje ne namerava uveljavljati predkupne pravice. Je pa potrebno pojasniti, da s prodajo kulturna in zgodovinska dediščina ne bosta ogroženi, saj je za morebitni poseg v objekt potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vsled navedenega je bojazen, da bi v rokah novega lastnika prišlo do skrunitve spomenika oziroma njegovega uničenja povsem odveč. Nenazadnje to ni edini spomenik, ki je v zasebni lasti, saj je celotno mestno jedro pod spomeniškim varstvom.

S prodajo nepremičnine na Čevljarski 1 kulturna in zgodovinska dediščina ne bosta ogroženi. Foto: ekoper.si
Prav tako so povsem neutemeljene navedbe iz Peticije, da terasa po prodaji s strani Mestne občine Koper ni več v funkciji javnosti in občanov, saj na koprski občini ne beležimo pobud oziroma interesa javnosti za umestitev kakršne koli vsebine v ta prostor.

MOK se nadeja, da bo s prodajo dela terase le-ta ponovno postal neločljiv del celotne nepremičnine na naslovu Čevljarska ulica 1, s katero bo novi lastnik ravnal gospodarno, jo vzdrževal, tako da ta ne bo več kazila podobe mesta. Na tej terasi so se namreč do nedavnega večkrat zadrževali tudi brezdomci in vandali, ki so za seboj puščali smeti in razdejanje. Za urejen videz je tudi po prodaji skrbela Mestna občina Koper.