DomovNaši krajiProgram Vitica bo s ponedeljkom tudi uradno bogatejši za dve vozili

Program Vitica bo s ponedeljkom tudi uradno bogatejši za dve vozili

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper, ki tudi sicer že vsa leta sofinancira storitev spremljanja starostnikov po nujnih opravkih in družabništva, imenovanega Vitica, je v tem letu prisluhnila povečanim potrebam po tovrstnih storitvah in za izvajanje službe zagotovila dodatni dve vozili. Namenu jih bodo predali v ponedeljek, 26. novembra, ob 14. uri, v prostorih na novo ustanovljenega Gerontološkega centra Koper v Olmu.  

Program Vitica, ki ga ob finančni pomoči Mestne občine Koper – ta namreč financira javne delavce, spremljevalce – izvaja Obalni dom upokojencev Koper, je le eden programov skrbi, ki starostnikom omogočajo kakovostno in predvsem aktivno življenje v domačem okolju, med svojimi najbližjimi, ter ohranja njihovo samostojnost in suverenost, obenem pa pomembno zmanjšuje pritisk na zahteve po institucionaliziranih oblikah pomoči. V okviru programa spremljanja je starejšim občanom na voljo storitev spremljanja po najrazličnejših opravkih, od obiska zdravnika, odhoda v trgovino, na banko pa vse do prevoza v Center dnevnih aktivnosti v Koper, v katerem se izvajajo najrazličnejše aktivnosti, dogodki, delavnice in tečaji, namenjeni starejšim.

Mestna občina Koper socialno šibkim starostnikom, ki so upravičeni do socialne pomoči, storitev prevzo in spremstva krije v celoti. V letošnjem letu je zaradi povečanega povpraševanja po teh programih občina sprejela tudi odločitev, da bo Obalnemu domu upokojencev Koper zagotovila dve dodatni vozili, na ta način pa storitev omogočila širšemu krogu uporabnikov.

V kolikor pa bi bilo zainteresiranih uporabnikov v prihodnje še več in bi za normalno izvajanje storitve potrebovali dodatna vozila, se bodo za zagotavljale programa Vitica lahko uporabljala tudi električna prevozna sredstva iz sistema car-sharing, ki ga koprska občina vzpostavlja in bo na polno zaživel v kratkem.

Takole sta pred dobrim mesecem dni direktorica Obalnega doma upokojencev Koper Neva Tomažič in prvi mož koprske občine Boris Popovič s slavnostnim prerezom traku namenu predala prenovljene prostore v Olmu, v katerih poslej deluje Gerontološki center Koper.

Poleg Vitice so starostnikom v koprski občini na voljo še drugi programi: pomoč na domu, varovanje na daljavo in dostava toplega obroka na dom, za katera je koprska občina v zadnjih šestnajstih letih skupno namenila več kot 10 milijonov evrov. Poleg teh programov, katerih namen je starostnikom omogočiti čim daljše, samostojno, predvsem pa aktivno življenje v domačem in poznanem okolju, pa so občani Mestne občine Koper deležni tudi organizirane institucionalne pomoči, ki jo izvajajo javni socialno varstveni zavod Obalni dom upokojencev Koper in Dom upokojencev Olmo ter Dom Danica na Gažonu. Ti stanovalcem nadomeščajo funkcijo doma, ali lastne družine, obsegajo pa seveda tudi osnovno oskrbo, ki vključuje bivanje, organizirano prehrano in storitve socialne oskrbe. Tudi te storitve koprska občina financira iz svojega proračuna, in sicer kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila po predpisih s področja socialnega varstva. V letih od 2003 in 2018 je tako za institucionalno varstvo skupno namenila približno 13,57 milijonov evrov, samo v septembru letos, je strošek v zavodih krila 139 uporabnikom. 

V letu 2013 je tudi ob pomoči koprske občine svoja vrata odprl Dom upokojencev Koper v Olmu s 140 ležišči, za potrebe katerega je ta priskrbela zemljišče in investitorja oprostila komunalnega prispevka.

Center dnevnih aktivnosti kot mesto druženja, srečevanja in tkanja novih prijateljstev

V letu 2010 je ob finančni pomoči koprske občine svoja vrata v prostorih dvorane Bonifika odprl tudi Center dnevnih aktivnosti za starejše občane, ki je namenjen dnevnemu druženju, srečevanju in tkanju novih prijateljskih vezi, hkrati pa uporabnikom nudi široko paleto najrazličnejših aktivnosti in dejavnosti. Poleg obnove prostorov, ki so bili predpogoj za vzpostavitev centra, je Mestna občina Koper v prvem letu delovanja za programe, ki jih tam izvajajo, namenila 50 tisoč evrov, letos je teh sredstev za še enkrat toliko.

Župan Mestne občine Koper že 16 let dokazuje, da ima posluh tudi za potrebe starejših občank in občanov.

O pomembnosti naložbe priča tudi podatek, da je bilo septembra 2018 v center vključenih 1788 starejših občanov, kot tudi dejstvo, da je zaradi velike obiskanosti centra in potrebe po širjenju prostora center nekatere dejavnosti izvajal še na Škofijah, Pradah, v letu 2014 pa tudi v Šmarjah in Dekanih. MOK je v vseh teh letih za delovanje centra namenila 733 tisoč evrov.

H kakovostnejšem in bolj polnem vsakdanu starostnikov pa s svojim večletnim delom prispevajo tudi nevladne organizacije, med njimi je Območno združenje Rdečega križa Koper, ki s svojim programom Pomoč in skrb za starejše osebe v Mestni občini Koper pomaga starejšim osebam, ki so se znašle v socialni stiski, pa tudi vsem tistim, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo več skrbeti zase.  V Mestni občini Koper deluje tudi Istrska območna Karitas, ki z namenom izboljšanja kakovosti življenja naših starejših občanov izvaja programe pomoči in samopomoči, ob tem pa si prizadeva tudi za preprečevanje socialne izključenosti starostnikov.

Pomemben prispevek na tem področju predstavljajo tudi razna medgeneracijska društva, med vidnejšimi in za nas pomembnejšimi je vsekakor Medgeneracijsko društvo Svetilnik in pa Večgeneracijski center Morje, ki deluje od leta 2017.

Demenca postaja vse večji problem sodobne družbe, tudi pri nas

V Mestni občini Koper se poleg tega zavedamo problematike naraščanja števila obolelih za demenco in posledično vse večjega povpraševanja po varstvu teh oseb, kar je bil tudi osnovni razlog, da smo v tem letu pristopili k pripravi Idejne zasnove projekta vzpostavitve Bivalne enote za osebe z demenco na območju bivše karavle na Plavjah. Z vzpostavitvijo bivalne enote bo lahko namreč zagotovila 72 ležišč, namenjenih prav za osebe z demenco, s čimer bi hkrati razširila ponudbo na področju institucionalnega varstva starejših v koprski občini. Ker mrežo institucionalnega varstva zagotavlja država, bo koprska občina idejno zasnovo projekta in DIIP predstavila pristojnemu ministrstvu.