DomovNaši krajiProračun po meri krajevnih skupnosti

Proračun po meri krajevnih skupnosti

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Včeraj so na 27. seji občinskega sveta, svetniki potrdili proračun za leto 2018. Proračun predvideva večje infrastrukturne projekte in naložbe v krajevnih skupnostih ter učinkovito in čim hitrejše reševanje aktualnih problemov. Kot vsa leta do sedaj je proračun tudi letos prilagojen potrebam krajevnih skupnosti.

Mestna občina Koper je preučila vse investicije, ki so jih krajevne skupnosti predstavile kot prioritetne, ter poskušala za vse zagotoviti tudi dovolj sredstev.

“Za našo občino so zelo pomembni infrastrukturni projekti, ki jih vsako leto izpolnjujemo, dograjujemo in nadgrajujemo,” je pred časom izpostavil župan Mestne občine Koper Boris Popovič.

Letošnji proračun je naklonjen krajevnim skupnostim

Predsednik Krajevne skupnosti Bertoki Matjaž Kozlovič, je ob tem povedal, da “KS Bertoki konstruktivno sodeluje z MOK na vseh področjih. Pohvaliti morem predvsem to, da se občina res zavzema za naše želje, saj je bilo pred oblikovanjem proračuna opravljenih veliko sestankov s predsedniki krajevnih skupnosti in ogledov terena s strani Mestne občine Koper.”

Tudi letos so na Mestni občini Koper opravili razgovore s predsedniki krajevnih skupnosti in oglede na terenu. Nato so proučili vse investicije, ki so jih predsedniki predstavili kot prioritetne in jih vključili v proračun za leto 2018. Tudi letošnji proračun je torej zelo investicijsko naravnan in sledi potrebam krajevnih skupnosti.

Obnove kulturnih in gasilskih domov

Tako bodo v letu 2018 na Mestni občini Koper poskrbeli za nadaljevanje sanacije plazu v Krnici in sanacijo brežin v Podpeči, kjer se bodo izvedla še dodatna dela, ki predvidevajo postavitev dodatnih sidranih mrež ter sidranje skal, saj se je med izvedbo sanacije izkazalo, da je zaradi zagotavljanja varnosti to nujno potrebno še dodatno urediti.

V več krajevnih skupnostih bodo obnovili prostore za delovanje in druženje krajanov. Tako se bo v KS Zazid uredil dom krajevne skupnosti, ki mu bo sledila tudi obnova prostorov vaškega doma, prav tako bo obnovljen tudi dom Brezovica v KS Gradin. Poleg tega bodo zaključena sanacijska dela v zadružnem domu v Borštu, uredili se bodo prostori sedeža Krajevne skupnosti Podgorje, zagotovo pa bodo tudi v KS Šmarje zadovoljni z investicijama v obnovo  doma v Gažonu in zadružnega doma Šmarje. V Dekanih je predvidena adaptacija objekt stara garaža.

Zaključena bodo sanacijska dela v zadružnem domu v Borštu. Foto: ekoper.si

Mestna občina Koper ni pozabila niti na vse tiste, ki skrbijo za našo varnost ob naravnih kot tudi drugih nesrečah. Sredstva iz proračuna je namreč namenila tudi obnovi gasilskih domov. Tako bodo v letošnjem letu obnovili Gasilski dom v Rakitovcu, Babičih in Ospu, medtem ko bo v Krajevni skupnosti Hrvatini opravljena dozidava gasilskega doma. Poleg tega v naslednjem letu sledi tudi izgradnja gasilskega doma v Kopru.

Krožišča, obnove cest, parkirišča in nove kolesarske povezave

“Vsekakor lahko rečem, da sem zelo vesela, da so za leto 2018 v naši krajevni skupnosti predvideni veliki projekti, marsikaj pa se bo naredilo tudi na željo naših krajank in krajanov. Vse kar lahko rečem je, hvala,” je izrazila svoje zadovoljstvo Predsednica Krajevne skupnosti Hrvatini Irena Muženič Balentič.

Tudi v letu 2018 bo koprska občina veliko proračunskih sredstev namenila za promet in prometno infrastrukturo. Tako bo v Hrvatinih zaključena slemenska cesta, kjer bosta urejena tudi kolesarska steza in peš pot ter cesta, ki pelje mimo gasilskega doma. Urejena bo tudi cesta Šmarje – Puče in cesta, ki vodi skozi samo vas Šmarje.

Na Črnem Kalu bo urejeno parkirišče s podpornim zidom v Podpeči, ki mu bo sledila sanacija podpornega zidu v Ospu, medtem ko bodo že v februarju zaključili z izgradnjo parkirišča v Pobegih. Izpostaviti velja tudi ureditev parkirne hiše pod Muzejskim trgom, parkirišče v Kozlovičevi ulici in nad Kvedrovo ulico na Markovcu. Prav tako so na koprski občini namenili sredstva proračuna za ureditev javne razsvetljave v zalednih vaseh.

Tudi v letu 2018 bo koprska občina veliko proračunskih sredstev namenila za promet, prometno infrastrukturo. Foto: ekoper.si

Med investicijami so med drugim predvidene tudi izgradnje krožišč in ureditve kolesarskih poti. Tako bodo urejena krožišča v Vanganelu in na Krožni cesti na Markovcu, med Pobeško in Bonini v KS Bertoki in krožišče na Vardi v Dekanih, ob kanalu Grande, ob mandraču in v Olmu pa bodo urejene kolesarske poti.

Med večjimi projekti v naslednjem letu zagotovo izstopajo bertoška vpadnica, izdelava projektov za ureditev Šmarske ceste, nadaljevalna dela na bazensko poslovnem kompleksu (Solis), ki zajemajo tudi izgradnjo novega parkirišča, vkop Piranske ceste in ureditev trga Brolo.

Uredilo, prenovilo in saniralo se bo kar nekaj cest, poleg tega pa bo na določenih odsekih poskrbljeno tudi za umirjanje prometa. Katera investicije se bodo realizirale v naslednjem letu si lahko pogledate TUKAJ!

V Mestni občine Koper bodo zrasle tudi nove rekreacijske površine

Veliko se bo v naslednjem letu delalo tudi na investicijah v objekte za rekreacijo, kjer izstopajo predvsem nova igrala za igrišče v Borštu, ureditev igrišča v Črnem Kalu in Dekanih, ureditev mestnih kopališč, ureditev metnih in obalnih parkovnih – rekreacijskih površin, ureditev igrišča z igrali v Pučah, Sv. Antonu in Podgorju, ureditev balinišča v Bertokih, obnova igral v Rakitovcu, rekreacijski park ob Semedelski promenadi, ureditev vodnega centra v Žusterni in še veliko več.

Ob Semedelski promenadi v kratkem nov rekreacijski park

Kanalizacija, vodovod in meteorne vode

V letošnjem letu so v proračunu predvidena tudi dela na fekalni in meteorni kanalizaciji ter vodovodu. Odtekanje meteornih voda in fekalno kanalizacijo bodo uredili v Frenkovi ulici v KS Pobegi – Čežarji in na Moletu, medtem ko se bo nadaljevala izgradnja kanalizacijskega omrežja na Škofijah, v Barižonih, Pradah (kanalizacija pri Daru in v Ulici borcev), v KS Hrvatini (Kolomban, Cerej in Božiči). Poleg tega bo potekala tudi sanacija kanalizacije v Trubarjevi ulici v Kopru. Prav tako bo poskrbljeno tudi za vodno oskrbo. Napeljalo se bo vodovod v Loko in Movraške dvore ter saniralo vodovod v Škofijah. Poleg tega so na koprski občini namenili sredstva tudi za obnove vodovodonih napeljav.

Pozabili niso niti na ureditev pokopališč. Uredila se bodo pokopališča v Škocjanu, Rakitovcu, Lovranu in v Dekanih, kjer bo potekala širitev pokopališča. Poleg tega bo urejena tudi mrliška vežica v Gabrovici.

Izgradnja novega vrtca v Dekanih se je že pričela. Foto: ekoper.si

Prijazna občina vrtcem in šolam

“Zadovoljni smo, da se investicije, ki smo jih planirali v letošnjem letu uspešno zaključujejo. Naša glavna naložba pa se šele dobro začenja, in sicer vrtec, ki bo po vsej verjetnosti dokončan do začetka novega šolskega leta,” je bil zadovoljen s proračunom predsednik Krajevne skupnosti Dekani Alfred Štefančič.

Na Mestni občini Koper bodo poskrbeli tudi za šole in vrtce. V KS Dekani se bodo razveselili novega vrtca, v Prisojah in na Škofijah sledita energetski sanaciji osnovnih šol, medtem ko bodo osnovni šoli v Šmarjah in Marezigah razširili. Italijanski vrtec Delfino Blu in osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio bosta dobili še dodatne prostore na Vergerijeven trgu, osnovno šolo v Pradah pa čaka ureditev sanitarij in telovadnice.