DomovNaši krajiSrednja tehniška šola Koper praznuje 60 let

Srednja tehniška šola Koper praznuje 60 let

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Srednja tehniška šola Koper, ki danes obeležuje 60. obletnico obstoja, se ponaša z zanimivo zgodovino. V preteklosti  je bila ustvarjena za potrebe lokalne industrije, danes pa izobražuje mlade, ki se zaposlujejo po vsej Sloveniji.

V petdesetih letih 20. stoletja je z izgradnjo novih tovarn, kot so Tomos, Lama in Mehanotehnika na Obali  nastala potreba po izobraževanju za potrebe industrije. Tako je bila leta 1956 ustanovljena Industrijska kovinarska šola Koper, ki je skozi čas večkrat spremenila ime. Prve ure pouka so potekale v učilnicah Vajenskega doma, praktični pouk pa v tovarni Tomos.

Razstava, ki odstira tančice Tomosovega delovanja

Različna imena šole skozi zgodovino

Leta 1961 je bila šola preimenovana v Šolski center kovinarske stroke Koper. Zaradi naraščajočih potreb obalno-kraške regije po višješolskem študiju je šola pričela leta 1960 izvajati višješolski študij ob delu, ki je bil leta 1992 ukinjen.

mtn_srednja_tehniska_sola_koper_3

V  šolskem letu 1969–1970 je bil program šole dopolnjen z delovodsko šolo za strojnike in avtomehanike ter poklicno šolo za izobraževanje odraslih, ob tem pa so se izvajali še različni tečaji in izobraževanja za delavce v podjetjih. Ker je na šoli prevladovalo poklicno izobraževanje (avtomehanik, voznik in avtomehanični delovodja), se je šola leta 1973 preimenovala v Poklicno kovinarsko in avtomehanično šolo Koper. Leta 1981 se je šola znova preimenovala, in sicer v Srednjo kovinarsko in prometno šolo Koper.

V osemdesetih letih je v okviru šole delovala tudi avtošola, poleg tega pa so odprli tudi dislocirane oddelke v Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. V šolskem letu 1998–1999 je bil vpeljan tudi nov program tehniške gimnazije za smeri strojništvo in računalništvo. Zaradi raznolikosti smeri in programov se je šola leta 2000 ponovno preimenovala, in sicer v Srednjo tehniško šolo Koper. To ime nosi še danes.

Šola se je dolga leta soočala z ogromno prostorsko stisko, čemur je prisluhnila Mestna občina Koper in ji že leta 1997 podarila zemljišče za gradnjo. Tako je bil izpolnjen osnovni pogoj za realizacijo te pomembne naložbe. S pridobitvijo ustreznih in na novo opremljenih prostorov, ki jih šola uporablja danes, so strokovni programi še bolje podprti in za dijake tudi privlačnejši.

tehniska
Ob različnih prireditvah se danes učenci, starši in učitelji zberejo v avli šole. Foto: Srednja tehniška šola Koper

Srednja tehniška šola danes

Srednja tehniška šola Koper želi postati ena od kakovostnih šol z visoko strokovno usposobljenim kadrom in odlično opremo, ki bo nudila kvalitetno poklicno, tehniško in višješolsko izobraževanje mladine in odraslih, usposabljala odlične kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter tvorno sodelovala z ožjim in širšim okoljem.

Svoje naloge uresničujejo s sodobnimi pristopi, usmerjenostjo v prihodnost in dobrimi možnostmi za strokovno rast zaposlenih. Med drugim jih odlikuje pestra in kvalitetna izbira programov, kar omogoča oblikovanje bolj individualnih in dijakom prilagojenih programov.

dsc_0586
Ravnatelj Srednje tehniške šole Koper Iztok Drožina (levo) in podžupan MOK Peter Bolčič (desno). Foto: arhiv ekoper.si

“Srednja tehniška šola spada med mlajše šole. Ko je nastajala, je bil Koper drugačen kot je danes. Šola je namreč nastala za potrebe lokalne industrije. Kader, ki je prišel s te šole, je bil zelo pomemben za našo regijo. Vse, kar smo danes, je namreč rezultat preteklih generacij, mi pa to poskušamo dvigniti na še višjo raven. Ponosen sem, da sem že 8. ravnatelj šole, kar je velika čast pa tudi odgovornost,” je za ekoper povedal ravnatelj šole Iztok Drožina.

Letos torej praznujemo zavidljiv jubilej ustanovitve šole, ki je pomembno prispevala k razvoju Mestne občine Koper in predstavlja vodilno izobraževalno inštitucijo za tehniške poklice. Šola je bila vsa leta neposredno vpeta v razvoj okolja. Veliko je prispevala tudi k razvoju na področju gospodarstva.

Izobraževanje postaja v današnjih časih vse bolj pomembno, je gonilna sila razvoja družbe, saj lahko pripomore k dvigu gospodarstva in splošni rasti družbene blaginje. Danes koprska tehniška šola velja za kakovostno izobraževalno inštitucijo. Eden glavnih izzivov, s katerim se je šola spopadla, je zagotovo prehod iz industrijsko naravnane družbe v povečanje obsega storitvenih dejavnosti. Srednja tehniška šola se namreč lahko pohvali s široko izbiro programov (tehniška gimnazija, strojni tehnik, inštalater strojnih inštalacij, računalnikar, frizer, avtoserviser, tehnik računalništva in pomočnik v tehnoloških procesih), ki so na zavidljivem strokovnem nivoju, o čemer priča tudi veliko število dijakov, ki sodelujejo pri projektih tako na nacionalnem kot tudi mednarodnem nivoju. *