DomovKulturaUstanovljen je Center odličnosti InnoRenew CoE

Ustanovljen je Center odličnosti InnoRenew CoE

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes je Univerza na Primorskem kot vodilni partner projekta “Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)” skupaj s tremi soustanovitelji in v prisotnosti ostalih konzorcijskih partnerjev podpisala pogodbo o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew CoE. Svečanega dogodka se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Koper Peter Bolčič.

dsc_9832x
Podpisniki pogodbe o ustanovitvi centra ob leseni tabli z logotipom projekta in imeni sodelujočih institucij. Z logotipom je bila tudi simbolno prikazana glavna tema novoustanovljenega Centra odličnosti InnoRenew CoE – uporaba materiala iz obnovljivih virov za gradnjo bivalnih okolij. Foto: Alen Ježovnik/UP

Institucija, ki bo prinesla preobrat v raziskave, razvoj in inovacije sektorja

S podpisom so ustanovitelji centra InnoRenew CoE pričeli uresničevati cilje še pred uradnim začetkom projekta. Partnerji so za ustanovitev in začetek delovanja centra vložili lastna sredstva, saj želijo čimprej vzpostaviti odgovorno delovanje institucije, ki bo prinesla preobrat v raziskavah, razvoju in inovacijah sektorja. Pokazali so zavzetost za delo in spremembe ter dokazali, da so v letu izvajanja prve faze projekta pripravili kakovosten načrt delovanja centra odličnosti. Za izvedbo tega načrta bodo črpali projektna sredstva iz programa Obzorje 2020 in sredstva, ki jih bo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov zagotovila Republika Slovenija.

University_of_Primorska_02
Strateški cilj delovanja Centra je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Foto: arhiv ekoper.si

UP je pridobila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra

Spomnimo, da je bil v začetku meseca projekt slovensko-nemškega konzorcija pod vodstvom Univerze na Primorskem (UP) izbran med 19 finalisti razpisa za financiranje novega instrumenta Teaming iz okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. UP je pridobila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti, sredstva evropske komisije pa je oplemenitila Vlada RS, ki prispeva še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje centra. UP se je v projektu povezala z inštitutom Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), ki bo v projektu deloval kot mentorska institucija, saj je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso.

Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) bodo v novem centru odličnosti raziskovali, razvijali in inovirali na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

center odličnosti
Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji bodo v novem centru odličnosti raziskovali, razvijali in inovirali na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Foto: Alen Ježovnik/UP

Rektor prof. dr. Dragan Marušič je ob današnjem srečanju izrazil zadovoljstvo nad priznanjem evropske komisije, ki potrjuje mednarodno konkurenčnost univerze in njeno usmerjenost k internacionalizaciji. »Za Univerzo na Primorskem je to najpomembnejši dosežek v vsej njeni trinajstletni zgodovini; to je dejansko kvantni preskok v neko novo fazo razvoja te univerze. Današnji dogodek je posebnega pomena zaradi njene povezanosti z okoljem ter njene vizije in usmerjenosti k vidni pozicioniranosti v svetu. Ta največji znanstveni dosežek doslej je po strogo objektivnih kriterijih uspel najprej pri preboju v prvo fazo izvajanja razpisa (med 31 od 169 konkurentov), nato v ožji izbor pozitivno ocenjenih projektov (19 konkurentov) ter končno med 10 projektov, odobrenih za financiranje,« je dejal rektor Marušič in se ob tem zahvalil vsem, ki so se pridružili in s sodelovanjem presegli nekatere slabe značilnosti naroda, ki ne zna združiti svojih sil oziroma jih zna združiti samo vsakih dvajset, trideset let. Dodal je še, da je UP mlada univerza z mladimi ljudmi, ki zmorejo svoje raziskovalne rezultate prenesti v industrijo ob več kot dobrodošli podpori mentorskih institucij.

Vodja projekta in z današnjim podpisom pogodbe o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew tudi vršilka dolžnosti direktorice centra izr. prof. dr. Andreja Kutnar je predstavila vsebino projekta, katerega glavni namen je izvajanje pametnega, trajnostnega in sodobno grajenega okolja za vse generacije, s čimer se želi transformirati Slovenijo v družbo, ki je osredotočena na trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev.

Center bo zaposloval več kot 60 oseb

Center odličnosti bo v novi stavbi, ki jo bomo zgradili s pomočjo infrastrukturnih sredstev s strani MIZŠ. Upoštevati moramo načela t. i. zelenega javnega naročanja. Področja raziskovanja segajo od obnovljivih materialov – predvsem bomo osredotočeni na les in pa na modifikacijo lesa – do trajnostnega gradbeništva, novih poslovnih modelov in informacijskih tehnologij. Prek teh znanj se bomo osredotočili na kulturno dediščino in pa na restorativno okoljsko ter ergonomsko oblikovanje, ki pomeni kreiranje za uporabnika zdravega grajenega okolja,« dodaja Kutnarjeva. Povedala je še, da bodo v prvem letu delovanja centra zaposlili 36 novih sodelavcev, po izteku petletnega obdobja pa bo imel center po trenutnih načrtih okrog 65 sodelavcev, ki ne bodo zgolj iz Slovenije, pač pa se bo vrhunske strokovnjake iskalo tudi v tujini. *