DomovKulturaTuristična destinacija Koper-Capodistria išče nov logotip

Turistična destinacija Koper-Capodistria išče nov logotip

KulturaNaši krajiTurizem Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je objavila javni natečaj za oblikovanje grafičnega znaka (logotipa) turistične destinacije Koper-Capodistria.

Mestna občina Koper je v Strategiji razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 kot enega prednostnih ukrepov opredelila krepitev turistične destinacijske znamke Koper-Capodistria in si kot enega od načrtovanih projektov v sklopu tega zadala prenovo vizualne identitete znamke Koper-Capodistria in pripravo priročnika za celostno grafično podobo.  Tako je od danes dalje na spletni strani www.koper.si objavljen Javni natečaj za oblikovanje grafičnega znaka turistične destinacije Koper-Capodistria.

Na natečaj se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja, vsak prijavitelj pa lahko na natečaju sodeluje z največ tremi predlogi logotipa.

Kot so zapisali v javnem natečaju, je pri izdelavi in oblikovanju predloga grafičnega znaka (logotipa) potrebno upoštevati geografske, naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti destinacije, celovitost in povezljivost z drugimi logotipi, možnost uporabe na različnih komunikacijskih, promocijskih in označevalnih sredstvih in skladnost z vsebinskimi izhodišči Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025.

Dosedanji destinacijski logotip bo kmalu zamenjal novi.

Prispele predloge bo obravnavala strokovna ocenjevalna komisija na podlagi meril kot so lahka prepoznavnost in nezamenljivost predloga grafičnega znaka, jasnost, razumljivost in uporabnost, izvirnost in razlikovalnost od primerljivih logotipov drugih turističnih destinacij in druga merila. Na podlagi slednjih bodo izbrali tri najboljše predloge, ki jih bodo denarno nagradili, in sicer 600 evrov bodo namenili najboljšemu predlogu po oceni strokovne ocenjevalne komisije, po 400 evrov pa drugemu in tretjemu predlogu. Najboljši predlog bo obenem osnova za izdelavo celostne grafične podobe destinacije. Izdelavo CGP pa bo občina izbranemu izvajalcu dodatno poravnala v skladu s ponudbo, ki jo bo prijavitelj priložil prijavi na natečaj.

Zainteresirani za sodelovanje lahko svoje predloge grafičnega znaka (logotipa) z obrazložitvijo in drugimi zahtevanimi prilogami posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov turizem@koper.si z zadevo »LOGOTIP DESTINACIJE KOPER«. Zadnji rok za oddajo prijav je 6. maj 2019 (do polnoči).

Ocenjevanje prispelih predlogov bo predvidoma v prvi polovici maja 2019 in ne bo javno.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izbiri najkasneje v roku 5 dni od odločitve o izboru, do tega roka bo rezultate javnega natečaja objavila tudi na spletni strani www.koper.si.

Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOK, www.koper.si. Dodatna pojasnila in informacije dobijo zainteresirani na elektronskem naslovu turizem@koper.si ali na telefonski številki 05/6646-216.