DomovNaši krajiVelika podpora na zeleni poti Kopra

Velika podpora na zeleni poti Kopra

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Turistično gospodarstvo, občani in obiskovalci Kopra podpirajo vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma.

V procesu Zelene sheme slovenskega turizma in pridobitve znaka SLOVENIA GREEN je Mestna občina Koper izvedla več anket, z željo aktivne participacije občanov, turistov in turističnega gospodarstva.

Kar 97% turističnih ponudnikov, ki je sodelovalo v anketi (le teh je bilo 115) podpira dejstvo, da se je Mestna občina Koper vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Prav tako slednje podpira velika večina občanov in obiskovalcev občine Koper (kar 87% od 645 oseb, ki so odgovarjali na anketo). Proti tej odločitvi je bil le 1% turističnih ponudnikov in 6% občanov oz. turistov, ostali so bili neopredeljeni.

Turistično gospodarstvo, občani in obiskovalci Kopra podpirajo vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma. Foto: arhiv ekoper

Kot pravilno kar 86% občanov in turistov ocenjuje odločitev občine, da se razvija v smeri spodbujanja in razvoja turizma, kar še dodatno potrjuje, da se je Mestna občina Koper odločila za pravo razvojno pot.

Občani in turisti so si podobni tudi v mnenju glede razvoja turizma glede na letni čas, tako jih je s turistično ponudbo zadovoljnih kar 56% v jesenskem času, 42% v zimskem, 67% spomladi in predvidljivo kar 76% s ponudbo v poletnem času, torej v času glavne turistične sezone.

Vprašani so nanizali številne predloge, kje vidijo še dodatne potenciale za razvoj turizma v posameznem letnem času. Tako največ vprašanih meni, da bi bil obseg turizma v jesenskem času boljši z vzpostavitvijo dodatnih nastanitvenih kapacitet, z organizacijo več prireditev, z razvojem športnega turizma, z dodatnimi programi na podeželju, z vzpostavitvijo sprehajalnih in kolesarskih poti v okolici mesta, dodatnimi programi, vezanimi na gastronomijo v povezavi s kmetijstvom.

Obseg turizma v jesenskem času bi bil lahko še boljši z vzpostavitvijo dodatnih nastanitvenih kapacitet, z organizacijo več prireditev, z razvojem športnega turizma … Foto: arhiv ekoper.si

Podobne potenciale vprašani vidijo tudi v ostalih letnih časih, med katerimi v zimskem in pomladnem času še dodatno izstopajo predlogi, ki se navezujejo na programe poslovnega turizma, vzpostavitev dodatnih bazenov, dodatne novoletne okrasitve in praznične ponudbe na stojnicah. V poletnem času vprašani vidijo še dodaten potencial v  ureditvi obalne ceste od Žusterne do Izole, v smeri vzpostavitve dodatnih kopalnih površin, vzpostavitve dodatnih atrakcij (npr. vodni parki), ponudbe dnevnih izletov s plovili, želijo si tudi več nočnega življenja. Večino predlaganih investicij Mestna občina Koper že načrtuje oz. so že v teku, večino potencialov pa je evidentirala že Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 (v nadaljevanju: Turizem Koper 2025), kar je spodbudno, saj se občina razvija v skladu s potrebami in željami tako občanov kot turistov.

Vprašani občani in turisti tudi menijo, da turizem pomaga pri izboljšanju ali ohranjanju prepoznavnosti lokalne identitete ter kulturne in naravne dediščine destinacije Koper (kar 63%) in na kakovosti življenja (61%). Med prednosti Mestne občine Koper na področju ponudbe turizma v primerjavi z ostalimi destinacijami so tako občani kot turisti izpostavili mediteransko klimo (66%), kulturno dediščino (63%), morje (62%), športno infrastrukturo (48%), naravno dediščino (47%) in prireditve (43%).

Vprašani občani in turisti tudi menijo, da turizem pomaga pri izboljšanju ali ohranjanju prepoznavnosti lokalne identitete ter kulturne in naravne dediščine. Foto: arhiv ekoper

Kar 82% turistov je bilo z obiskom destinacije Koper zadovoljnih, največ pa so turisti pogrešali več nočnega življenja, več dobrih restavracij, več plažnih površin itd. Med svojim bivanjem turisti destinacije Koper največ uporabljajo zasebna prevozna sredstva (71%), javni prevoz (20%) in kolesa (18%).

Turistični ponudniki na območju Mestne občine Koper so vedno bolj osveščeni glede uporabe trajnostnih načel poslovanja. Tako 7% turističnih ponudnikov sodeluje v priznanih programih za podpiranje dostopnosti, 19% nastanitvenih ponudnikov ima prilagojene sobe/ležišča posebnim potrebam invalidnih obiskovalcev, 29% jih je sprejelo enega izmed ukrepov varčevanja z vodo, 10% jih uporablja obnovljive vire energije, 90% jih ločuje odpadke. Zanimiv je podatek, da kar 39% ponudnikov ponuja oz. uporablja kar 50% blaga, hrane in pijače, ki izvira iz lokalnega okolja, 23% je pa takih, ki slednje ponujajo oz. uporabljajo od 11% do 50%. Turistični ponudniki vidijo velik potencial izboljšanja trajnostnega razvoja občine v ponudbi zelenega podeželja in širitvi kopalnih površin.