DomovNaši krajiVertikalna povezava na Markovec nov simbolni element mesta Koper

Vertikalna povezava na Markovec nov simbolni element mesta Koper

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Na javnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vzpostavitev vertikalne mobilne povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem je strokovno komisijo najbolj prepričal elaborat tandema arhitektov Massimiliana Fuksasa, svetovno priznanega arhitekta iz Rima in slovenskega arhitekta Sandija Pirša. Njuna rešitev predvideva umestitev vertikalno vzpenjajoče se dvojne krožne spirale, ki bi hkrati predstavljala nov simbolni element mesta.

»Avtor je vložil velike napore, da je dosegel posebno izvirnost rešitve. Predlagana rešitev je oblikovno prepoznavna in bi tvorila nov simbolni element mesta,« je v zaključnem poročilu zapisala strokovna ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval arhitekt Vilijem Šantavec. Zmagovalna rešitev je poleg tega komisijo prepričala tudi zaradi veliko podrobnosti, ki so jih namenili sami rešitvi, obliki, konstrukciji in funkcionalnosti posameznih področij. »Tudi opisane zgodbe o športnih programu, razglednih ploščadih, zgodovinsko izobraževalnih programih, nastanitvenih programih, gastronomskih programih na treh etažah in razgledni terasi z zlato perforirano streho na 111 metrih,« so še zapisali.

Stolp oz. vertikala z dvema krožnima spiralama ima po besedah Sandija Pirša še globlji, simbolni pomeni, spirali namreč predstavljata dve prepletajoči se naciji, kulturi, ki na tem območju sobivata in se dopolnjujeta na vseh področjih. Capo Grande – stolpnica, ki bi lahko v prvi fazi dosegla višino do 80 metrov, v naslednji fazi pa bi jo nadgradili do višine 111 metrov, so namreč simbolno poimenovali tudi stolpnica miru – peace tower. Vanjo bi umestili dve oziroma tri moderna in nekoliko nevsakdanja panoramska dvigala, ki bi bila nagnjena pod določenim kotom in bi predstavljala ne samo odlično rešitev za premostitev višinske razlike med obalnim delom in Markovcem, temveč bi bila atraktivna tudi z vidika turistične ponudbe. K sodelovanju tako nameravajo povabiti enega vodilnih proizvajalcev naprednih in sofisticiranih dvigal na svetu, Maspero Elevatori, ki svoje produkte uspešno trži po vsem svetu. V spodnjem delu vertikale bi svoj prostor našle tudi športno rekreacijske vsebine: spiralni zaprti adrenalinski tobogan in umetna plezalna stena, razmišljajo pa tudi o možnostih umestitve jeklenice za adrenalinski spust, t.i. zip line-a.

Nove vsebine bi dobile tudi površine ob vznožju stolpa, kjer bi uredili park, postavili igrala, tlakovce in sodobno urbano opremo, javne sanitarije, kiosk in gostinsko ponudbo, del površin pa bi bil namenjen tudi športno rekreacijskim vsebinam, predvsem vodnim športom. Ob obali, kjer bi uredili tudi plažo sta avtorja predvidela še ureditev pomola, ki omogoča vzpostavitev ladijske povezave. V okviru nove ureditve bi postavili tudi kolesarnice in stolp smiselno navezali na obstoječo kolesarsko infrastrukturo.

Nove vsebine bodo zaživele tudi na območju današnjega spominskega parka ob osnovni šoli Antona Ukmarja, kjer nameravajo urediti večnamensko ploščad, »trg z vodnim motivom, amfiteater, otroško igrišče, zelene površine,« so samo nekatere od predvidenih vsebin, ki nam jih je zaupal Sandi Pirš. Na tem delu je predviden seveda tudi večnamenski objekt, z razglediščem, gostinskim lokalom in restavracijo v prvem nadstropju ter promocijskim prodajnim mestom in vstopno/izstopno točko na dvigalo v pritličju. Vertikala s panoramskimi dvigali in razgledna ploščad bi povezoval 100 metrov dolg stekleni most modernega dizajna.

V okviru natečaja sta avtorja predvidela tudi mobilnostne rešitve za območje od ulice Vena Pilona do Kvedrove ulice na vrhu Markovega hriba, in sicer z atraktivno od motornega prometa ločeno izvennivojsko potjo, namenjeno pešcem in kolesarjem ter več različnimi dvigali in mostovi, ki bi bistveno olajšali premostitev višinske razlike.

Občina bo s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev

Občina si je z natečajem nadejala poiskati idejno rešitev za dvigalo, ki bi povezalo Markovec, obalno območje in mestno središče. Celotno območje Markovca je namreč zaradi višinske razlike in precejšnjega naklona praktično odrezano od obalnega dela in samega mesta Koper. Tovrstna rešitev bo bistveno pripomogla k večji mobilnosti tamkajšnjih prebivalcev, hkrati pa bo gibalno oviranim osebam ter staršem z vozički olajšala dostop do obale in mesta z Markovega hriba. Sočasno je občina iskala tudi rešitev za premostitev strmega naklona in višinske razlike od parkirišča pri Osnovni šoli Antona Ukmarja, po ulici Vena Pilona vse do križišča Ceste na Markovec s Kvedrovo ulico.

Če gre vse po načrtih bi lahko potrebno gradbeno dovoljenje pridobili do septembra, kar je tudi eden od pogojev, da je lahko občina s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova Celostnih teritorialnih naložb.

Zmagovalec natečaja, s katerim bo občina sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, bo prejel denarno nagrado v višini 10.000 evrov, drugo nagrajeni elaborat bo prejel 7000 evrov, preostalim elaboratom, ki jih je komisija izločila iz nadaljnjega ocenjevanja, pa bo občina dodelila odškodnino v višini 1000 evrov za elaborat.

Natečajna naloga je bila razdeljena v dve fazi. Prva je zajemala t.i. javni del, v okviru katerega je občina iskala rešitev za premostitev višinske razlike med obalnim delom in Markovcem, kot tudi mobilno povezavo naprej vse do vrha Markovega hriba, ter navezavo na obstoječo cestno in kolesarsko infrastrukturo. Občina se bo prvo fazo prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz mehanizma celostnih trajnostnih naložb.

Druga faza je predvidevala iskanje rešitve za nadvišanje dvigala z razglednim stolpom do višine 111 metrov, ki bo med drugim omogočal razvoj zanimivih turističnih vsebin in atrakcij. Za realizacijo druge faze, ki predvideva izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje, si občina nadeja poiskati zasebnega partnerja.