DomovNaši krajiVpisi otrok v vrtce do konca februarja

Vpisi otrok v vrtce do konca februarja

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Z današnjim dnem se začenja vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2019/2020. Tudi letos vpis poteka na enoten način, kar pomeni, da lahko starši izpolnijo le eno vlogo za sprejem in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Rok za prijavo je 28. februar. 

Čeprav vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, Mestna občina Koper poziva k oddaji vloge v predpisanem roku, saj vrtci na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto, s tem pa poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo ponovno oddajo tudi starši, ki so vlogo za vpis v vrtec izpolnili in oddali že v šolskem letu 2018/2019, a njihov otrok v vrtec nato ni bil sprejet. Starši lahko vlogo v fizični obliki prevzamejo na sedežu vrtca, ki ga otrok obiskuje, dostopna pa je tudi na spletnih straneh vrtcev in na uradni spletni strani Mestne občine Koper (vloge in obrazci, Urad za družbene dejavnosti in razvoj).

Kriteriji za sprejem otroka v vrtec skladno s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjeni – ključni kriterij, ki prinese tudi največ točk je stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Vsi tisti, ki s pričetkom novega šolskega leta (1. september) ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2019/2020, starši pa lahko na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok Mestna občina Koper oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

Dejavnost predšolske vzgoje se v letu 2019 izvaja v 123 oddelkih osmih javnih vrtcev (3 samostojni vrtci ter pet vrtcev ob osnovnih šolah) na 28-tih lokacijah, v katere je bilo v mesecu decembru 2018 vključenih 2.179 otrok.

V Mestni občini Koper poleg tega delujejo tudi zasebni vrtci, Zasebni zavod Mali mehurčki, zasebni vrtec Račka in zasebni vrtec Hiša otrok na Obali. Trenutno je v tovrstne oblike varstva vključenih 82 otrok koprskih otrok, ki jim občina varstvo subvencionira. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne občine Koper delujejo tudi varuhi predšolskih otrok, kamor je trenutno vključenih 10 otrok, ki so upravičeni do sofinanciranja varstva s strani občine.