DomovNaši krajiZa kanalizacijo več kot 42 milijonov, dodatnih 17 milijonov do 2023

Za kanalizacijo več kot 42 milijonov, dodatnih 17 milijonov do 2023

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je v šestnajstih letih za gradnjo in posodobitev kanalizacijskega omrežja namenila 42,5 milijona evrov. Do leta 2023 bo za gradnjo kanalizacije v krajevnih skupnosti Škofije, Hrvatini in Bertoki namenila še dodatnih 17 milijonov evrov, istočasno pa si bo prizadevala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev tudi za dokončanje druge faze kanalizacijskega omrežja na območju KS Dekani. 

Gradnja in posodobitev kanalizacijskega omrežja je vse od leta 2003 ena od prioritetnih nalog koprske občinske uprave. V zadnjih šestnajstih letih je tako občina v okviru preštevilnih naložb zgradila 3348 hišnih priključkov in tako priključitev na kanalizacijo zagotovila skoraj 8 tisoč prebivalcem. Dodatnih 2 tisoč prebivalcev se bo na javno kanalizacijsko omrežje priključilo do leta 2023, ko bo občina zaključila z naložbami na Škofijah, Hrvatinih in Bertokih.

Mestna občina Koper je že konec leta 2017 začela intenzivno delati na pripravi projektne in vse druge potrebne dokumentacije, odkupovanjem zemljišč in pridobivanjem služnostnih pravic s strani lastnikov, na parcelah katerih je predvidena gradnja kanalizacije, in sicer za območje krajevne skupnosti Škofije, Hrvatini in Bertoki. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvideno v začetku leta 2019, koprska občina pa bo do sredine prihodnjega leta pripravila tudi investicijsko in drugo dokumentacijo in naložbo prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih in državnih sredstev.

Za kanalizacijo v Bertokih, Hrvatinih in na Škofijah MOK pridobila 7,8 milijonov evrov EU sredstev 

Na Škofijah je v okviru skupnega projekta predvidena izgradnja gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v dolžini okrog 10.500 metrov, ki predvideva vzpostavitev kanalizacijskega sistema na celotnem območju Spodnjih Škofij in na preostalem delu Zgornjih Škofij, skupaj z dvema črpališčema. Skupna vrednost naložbe znaša 7 milijonov evrov.

Na območju Hrvatinov bo občina zgradila 15,5 kilometrov kanalizacijskega omrežja s petimi črpališči, za kar bo predvidoma namenila 7,8 milijona evrov, medtem ko bo v Bertokih zgradila kanalizacijsko omrežje v dolžini 2,8 kilometrov in dve črpališči, v skupni vrednosti 2,4 milijona evrov.

Mestna občina Koper bo za vse tri projekte pridobila tudi nepovratna evropska in državna sredstva, in sicer v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov. V skladu z dogovorom za razvoj obalno-kraške razvojne regije, ki ga je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek podpisal 12. 9. 2018, so iz naslova evropske kohezijske politike ti projekti že praktično potrjeni. MOK si tako iz tega naslova obeta 7,8 milijonov evrov.

 

V skladu z dogovorom za razvoj obalno-kraške razvojne regije, ki ga je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek podpisal 12. 9. 2018, so iz naslova evropske kohezijske politike ti projekti že praktično potrjeni. MOK si tako iz tega naslova obeta 7,8 milijonov evrov.

V načrtih koprske občine je tudi projekt dokončanja druge faze kanalizacijskega omrežja na območju Dekanov, s katerim namerava občina kandidirati tudi na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev.

Poleg tega bo občina sofinancirala nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer za objekte, ki se nahajajo na območjih, za katere po državni uredbi ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Prednost bodo imela gospodinjstva, ki se bodo med seboj povezala in bodo vgradila skupno čistilno napravo, za katero bo upravičena do 50 odstotne subvencije, za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za posamezne stanovanjske objekte pa bo občina namenila 40 odstotno subvencijo.

Do leta 2023 bo Mestna občina Koper javno kanalizacijsko omrežje zgradila še na preostalem delu Škofij, Bertokov in Hrvatinov, označenem znotraj meja aglomeracije.