DomovNaši krajiZelena luč svetnikov za začetek projekta Zdravstvenega centra Koper

Zelena luč svetnikov za začetek projekta Zdravstvenega centra Koper

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na današnji seji občinskega sveta Mestne občine Koper so svetnice in svetniki potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za bodoči Zdravstveni center Koper. Gre za prvi korak na poti izgradnje novega zdravstvenega centra na območju Urbanega središča Barka. Občinski svet je potrdil tudi investicijski program za nabavo nove gasilske avtolestve za potrebe Gasilske brigade Koper, odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju istrskih občin in Analizo položaja invalidov z akcijskim načrtom za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Koper za obdobje 2023–2027.

Z javnim projektnim natečajem je MOK že pridobila najustreznejšo arhitekturno, konstrukcijsko in urbanistično rešitev za gradnjo Zdravstvenega centra Koper in ureditev odprtih površin, vključno z umestitvijo dostopov in vhodov ter s povezavo na sosednja območja in z ureditvijo drive-in točke za primer epidemije oz. pandemije. V stavbi bo del zdravstvenega centra lekarna z drive-in izdajo in tudi manjši gostinski lokal v pritličju. Celotna vrednost investicije znaša 21,9 milijona evrov, od katerih bo občina zagotovila 13,2 milijona evrov, Zdravstveni dom Koper slaba dva milijona evrov, Obalne lekarne Koper 2,6 milijona evrov, ministrstvo za zdravje pa bi investicijo sofinanciralo v višini štirih milijonov evrov. Gradnja se bo začela predvidoma v prvi polovici leta 2025, nov zdravstveni center, ki se bo razprostiral na skoraj 5.700 kvadratnih metrih skupnih površin, pa bi lahko bil zaključen v prvi polovici leta 2027.

Občinski svet je potrdil tudi investicijski program za nabavo nove gasilske avtolestve za potrebe Gasilske brigade Koper, ki sta ga že potrdila tudi izolski in piranski občinski svet. Obstoječe gasilsko vozilo bo leta 2026, ko je predvidena njena zamenjava, namreč staro že 20 let. Z investicijo v novo gasilsko vozilo z vrtljivo dvižno lestvijo in pregibnim lestvenikom, ki doseže reševalno višini vsaj 32 metrov, nameravajo Mestna občina Koper in občine Piran, Izola in Ankaran omogočiti Gasilski brigadi Koper učinkovito izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja ter prispevati k večji varnosti prebivalcev in premoženja na območju navedenih občin. Vrednost investicije znaša 1,17 milijona evrov z vključenim DDV, od tega bo Mestna občina Koper investicijo financirala v 58,3-odstotnem deležu, kar znaša dobrih 684 tisoč evrov.

Svetnice in svetniki so v drugem branju dokončno potrdili nov odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju istrskih občin, ki ga je že sprejel tudi piranski občinski svet, pred njegovo uveljavitvijo pa ga morata potrditi še občinska sveta v Izoli in Ankaranu. Odlok med drugim določa pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja in usposabljanje za lokalno turistično vodenje. Skladno z odlokom bodo občine slovenske Istre pooblastile Turistično združenje Portorož za pripravo programa strokovnega usposabljanja turističnega vodenja, izvajanje usposabljanja za lokalno turistično vodenje, opravljanje strokovnega preizkusa znanja, za vodenje in upravljanje registra lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja ter njihov vpis in izbris iz registra.

Občinski svet je med drugim sprejel tudi Analizo položaja invalidov z akcijskim načrtom za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Koper za obdobje 2023–2027, ki jo je izdelal Svet za invalide Mestne občine Koper.

Foto: MOK, A. Mlinar, d. o. o.