DomovNaši krajiŽUPAN SKUPAJ S KRAJANI ŠKOFIJ: “V tem mandatu smo zagotovo naredili ogromno!”

ŽUPAN SKUPAJ S KRAJANI ŠKOFIJ: “V tem mandatu smo zagotovo naredili ogromno!”

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Na včerajšnji slovesnosti v vaški hiši na Zgornjih Škofijah, je koprski župan Boris Popovič skupaj s krajani pozdravil zadnje pridobitve v krajevni skupnosti, v prijetnem in sproščenem vzdušju pa je beseda tekla tudi o načrtih in projektih za prihodnost.

Prvi mož koprske občine Boris Popovič se je uvodoma zahvalil vsem krajankam in krajanom, ki so pripomogli k uresničitvi številnih investicij, ki jih je občina bodisi sama bodisi skupaj s krajevno skupnostjo izpeljala na Škofijah, prav tako pa je izrazil upanje, da bodo složno delovali tudi pri načrtovanju prihodnosti: »V tem mandatu smo zagotovo naredili ogromno, kar me navdaja z navdušenjem, zato sem še toliko bolj prepričan, da zakorakam v nov mandat in skupaj z vami realiziram nadaljnje projekte«.

Za Škofije vsako leto nekaj manj kot 30 tisoč evrov

Krajevna skupnost Škofije je po številu prebivalstva in površini ena večjih in strateško pomembnejših krajevnih skupnosti v koprski občini, kar je tudi razlog, da ji občina vsa ta leta namenja prav posebno pozornost. Za njeno delovanje je bilo vsako leto iz občinskega proračuna Mestne občine Koper namenjenih nekaj manj kot 30 tisoč evrov, v kar seveda niso vštete preštevilne naložbe, ki so bile  realizirane v času županovanja Borisa Popoviča.

Naložbeni zagon na Škofijah se je začel kaj kmalu po nastopu prvega mandata župana Borisa Popoviča: v letu 2003 so namenu predali 18 novih neprofitnih stanovanj, ki so jih uredili v povsem obnovljenem objektu nekdanje policijske postaje v središču Škofij, leto kasneje je občina razširila pokopališče, dokončala večnamensko, namiznoteniško dvorano, obnovila streho in tlake v športni dvorani Burja ter uredila plezalno steno, kot tudi obnovila streho in prezračevalni sistem v osnovni šoli Oskarja Kovačiča.

Sledile so številne naložbe v kanalizacijski sistem in vodovodno omrežje: V obdobju med 2003 in 2009 je tako zgradila fekalni kolektor Sermin – Škofije – Zg.Škofije, nato v letu 2011, v okviru prve etape komunalne ureditve tega območja, kanalizacijsko omrežje vzpostavila v pretežnem delu Spodnjih Škofij in v zaselku Fortezza v skupni dolžini 2.175 m, zgradila 58 novih hišnih priključkov za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci, 1.977 metrov meteorne kanalizacije in obnovila 518 metrov javnega vodovodnega omrežja.

V letu 2015 je sledilo nadaljevanje te naložbe in gradnja 1.218 metrov fekalnih kanalov s pripadajočo infrastrukturo, 425 metrov meteorne kanalizacije, v okviru naložbe pa je občina zgradila še 87 hišnih priključkov v dolžini 1.968 metrov, za približno 410 prebivalcev, in rekonstruirala 1.150 metrov obstoječega vodovodnega omrežja na tem območju.

V letu 2017 se je začela še druga faza sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju drugih Škofij, ki je znašala dobrih 1,4 milijona evrov. Občina je v tej fazi zgradila 840,67 metrov fekalne kanalizacije in 802,06 metrov meteorne kanalizacije ter 52 hišnih priključkov. V okviru naložbe je rekonstruirala tudi 1.083 metrov obstoječega vodovodnega omrežja.

Koprski župan Boris Popovič je ob robu srečanja na Škofijah krajanom predstavil tudi načrte druge etape gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki predvideva vzpostavitev kanalizacijskega sistema na celotnem območju Spodnjih Škofij in na preostalem delu Zgornjih Škofij. Zbranim je predstavil nedavno podpisan dogovor (op. a. 12. 9. 2018), na podlagi katerega se bo sofinancirala tudi izgradnja kanalizacijskih omrežij iz sredstev EU, sredstev RS in lastnih sredstev Mestne občine Koper.

Konec leta 2017 je bila s strani koprske občine naročena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj in izvedbo kanalizacijskih objektov v teh naseljih. Trenutno je v teku pridobivanje služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, po katerih je predvidena gradnja kanalizacije. Glede na to problematiko reševanja lastniških problemov  je predvideno pridobivanje gradbenih dovoljenj v začetku leta 2019, do poletja naslednjega leta pa investicijsko in ostalo dokumentacijo, kar je pogoj za pridobitev sredstev sofinanciranja EU in RS.

Na Škofijah je tako predvidena izvedba javnega kanalizacijskega omrežja v dolžini okrog 10.500 metrov, skupaj z dvema črpališčema in v skupni vrednosti 7.020.121 evrov.

Ogromno vlaganja tudi v javni vodovodni sistem

Vsa ta leta je koprska občina ogromno vlagala tudi v javni vodovodni sistem in za to namenila 2,7 miljona evrov. Zgradili so vodovod Šanca – Tinjan – Plavje, vodovod ob progi nekdanje Parenzane in vrstnih hišah, vodovod za šolo, vodovod Škofije – Dreš, Škofije – Čuk, kot tudi na območju četrtih in drugih Škofij. V letu 2015 je v okviru ene od naložb obnovila tudi izlivko (špino) na starem vaškem trgu na Škofijah.

Občina je vsa leta skrbela tudi za cestno infrastrukturo po vsej krajevni skupnosti, samo v letu 2017 je za to namenila 140 tisoč evrov. Med večje naložbe, ki jih nameravajo na tem področju izpeljati že v kratkem, je med drugim ureditev krožišča na glavni cesti pri odseku za Tinjan, za kar je že podpisan sporazum z ministrstvom za infrastrukturo. Naložba, ki jo bodo izvajali skupaj z državo, je ocenjena na 318 tisoč evrov, bi se lahko začela že v kratkem, takoj po izvedbi postopka javnega naročila v oktobru. V zaključni fazi je tudi projektiranje hitrostne ovire pred zadružnim domom in pločnika od krožišča do hitrostne ovire, kar pomeni, da bi se ta naložba lahko začela takoj v naslednjem letu.

Škofije se poleg tega ponašajo tudi s povsem prenovljeno dvorano Zadružnega doma, za kar je občina v letu 2010 namenila nekaj manj kot 650 tisoč evrov. V okviru naložbe je prenovila in na novo uredila osrednjo dvorano z odrom, garderobe za obiskovalce in nastopajoče, sanitarije, kletne prostore, vhod in predprostor ter pročelje objekta, obnovila pa so tudi sistem za ogrevanje in hlajenje. Z dodatnimi 180 tisoč evri je Mestna občina Koper dvorano tudi opremila, poskrbela za osvetlitev odra in za nakup zaves ter novih oken in vrat ter uredila dvorišče in parkirišče pred dvorano. Celovito je obnovila tudi istrsko vaško hišo na Zgornjih Škofijah in dvorišče in za to namenili nekaj manj kot 80 tisoč evrov.

V osnovni šoli zaenkrat investicijsko – vzdrževalna dela

Med največjimi naložbami je nedvomno tudi v letu 2014 izpeljana dozidava in energetska sanacija starega dela vrtca na Škofijah, v okviru katere je občina uredila dodatne štiri oddelke s pripadajočimi sanitarijami, avlo z jedilnico, povezovalni hodnik, vetrolov z garderobo in kotiček za starše ter zunanjo teraso, za kar je namenila nekaj manj kot 800 tisoč evrov.

Poleti 2017 se je občina lotila tudi dozidave objekta osnovne šole in za to namenila 521 tisoč evrov. V okviru naložbe so dogradili 280 kvadratnih metrov površin in na njih uredili dve dodatni učilnici ter knjižnico, z gradnjo pokritega hodnika pa povezali še objekt dvorane Burja in šolsko telovadnico ter tako zagotovili, da osnovnošolcem za prehod v večjo telovadnico ni več potrebno zapuščati objekta šole. Takoj zatem so v celoti obnovili tudi športno igrišče, ga preplastili z maso supersoft in opremili, obnovili pa tudi zunanje površine ob šoli, s postavitvijo naprav za vadbo.

V letošnjem letu naj bi sledila in se tudi sklenila celovita obnova in energetska sanacija starega dela objekta osnovne šole, a je bila občina tik pred začetkom del primorana načrtovano celovito energetsko sanacijo objekta zaustaviti in jo do nadaljnjega preložiti. Navkljub temu se bodo v naslednjih dneh sklenila tudi investicijsko – vzdrževalna  dela, ki jih je občina, z namenom izboljšati bivalne pogoje za tamkajšnje učence in dvigniti raven učnega procesa, v notranjosti šole in njeni okolici, izpeljala čez poletje.

V okviru del so zamenjali dotrajane pode in postavili nove, zbrusili parket in v večnamenskih prostorih, na hodnikih šole in v jedilnici pa tudi odstranili lesene stenske obloge ter zidove obnovili in jih prepleskali. Obnovljena je bila tudi garderoba za učence razredne stopnje in sanitarije na predmetni stopnji, kot tudi kabineti za shranjevanje, medtem ko so v večnamenskem prostoru in jedilnici zamenjali notranja vrata in radiatorje. Poleg tega so na novo prepleskali vse učilnice, vsaka pa ima poslej tudi svojo klimatsko napravo. Celovite obnove je bila deležna tudi šolska telovadnica, v kateri je postavljen nov parket v obliki ribje kosti, obnovili pa so še sanitarije in zamenjali vso notranjo opremo. Nova je tudi računalniška oprema in večji del pohištva za učilnice in šolske pisarne.