DomovNoviceANKETA PRIMORSKIH NOVIC: Občani zelo dobro ocenili delo župana Borisa Popoviča v tekočem mandatu

ANKETA PRIMORSKIH NOVIC: Občani zelo dobro ocenili delo župana Borisa Popoviča v tekočem mandatu

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Kljub udarnim naslovom, ki na prvi pogled zavajajo bralce, nadroben pregled v torek in sredo objavljene ankete Primorskih novic o zadovoljstvu z delom županov Mestne občine Koper in Mestne občine Nova Gorica, postreže s podatki, ki kažejo, da so občanke in občani Mestne občine Koper, kljub temu, da je v tako veliki občini vedno ostaja še veliko izzivov za uresničiti, nadpovprečno zadovoljni s številnimi razvojnimi področji in delom župana Borisa Popoviča.

Z dobro oceno so anketiranci, teh je bilo 194, ocenili skrb za cestno infrastsrukturo, skrb za kulturno dediščino in skrb župana za ugled občine in urejenost mirujočega prometa. Nadpovprečno pa so občanke in občani, ki so bili zajeti v anketo Primorskih novic ocenili skrb za naravno okolje, urejenost šol in vrtcev v mestu in podeželju, občinski razvoj na področju turizma, stanje in razpoložljivost športnih objektov ter rekreacijskih površin, ponudbo kulturnih dogodkov in prireditev ter varnost v občini. Najvišje so anketiranci ocenili čistočo v občini.

MOK je v zadnjih letih redno v samem vrhu najbolj urejenih mest

Visoka ocena občank in občanov pri ocenjevanju čistoče in urejenosti utemeljuje zeleno strategijo razvoja Mestne občine Koper, ki je v začetku letošnjega leta vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Mestna občina Koper je sicer v zadnjih letih redno v samem vrhu najbolj urejenih mest, kar potrjujejo številna prejeta priznanja in najvišje ocene obiskovalcev, zlasti tujih turistov, ki Koper v svetu predstavljajo in ocenjujejo kot nadpovprečno gostoljubno, čisto in urejeno mesto.

“Kaj presenečen, navdušen sem nad urejenostjo Kopra”

Dobro, vendar z nekoliko nižjimi ocenami, so bila ocenjena določena področja na podeželju, ki za Mestno občino Koper predstavljajo dodaten izziv. Ob tem je treba dodati, da je Mestna občina Koper po površini ena od največjih občin v Sloveniji. Njena geografska razvejanost na širokem območju, ki je neenakomerno poseljeno, predstavlja objektivno oviro pri implementaciji prometne in komunalne infrstrukture.

Temu navkljub Mestna občina Koper razvoju podeželja vsako leto nameni veliko sredstev, kar je vidno pri razvoju in preporodu številnih podeželskih krajevnih skupnosti v zadnjem desetletju.

 

Občani županu Borisu Popoviču prisodili številne petice

Nadaljevanje javnomnenjske raziskave so Primorske novice objavile v sredo. Anketiranci so odgovarjali na štiri vprašanja glede samega dela županov Mestne občine Koper in Mestne občine Nova Gorica.

Glede koprskega župana Borisa Popoviča so anketiranci večinsko, s kar 39,6 %, odgovorili, da dobro zastopa interese občine v odnosu do države. Županov stik z vsakodnevnim življenjem v občini so anketirani občani večinsko ocenili s srednjo oceno. Več kot 20 % sodelujočih pri anketi je ocenilo, da je odnos koprskega župana do občanov bolj pristen, oseben.

Nadvse pozitivno ocenjeno je bilo vprašanje o tem, ali so občani na zadnjih volitvah volili aktualnega župana in če bi mu zopet dali svoj glas, če bi bile volitve v nedeljo. Popoviča bi ponovno volilo 33,3 % vprašanih, medtem ko bi njegovega novogoriškega kolega Mateja Arčona za župana ponovno volilo le 26,1 % občanov. Pri istem vprašanju je še bolj pomemben delež tistih, ki so župana volili in ju ne bi ponovno. Pri koprskem županu Popoviču je ta delež v javnomnenjski raziskavi 8,4 %, medtem ko je pri županu Mestne občine Nova Gorica 18 %.

Foto: Primož Lavre/ Reporter
Ta podatek nedvomno kaže, da so občani zadovoljni nad delom koprskega župana Popoviča v tekočem mandatu, zadovoljstvo pa bi mu izkazali s ponovnim glasom na volitvah.

Delo koprskega župana Popoviča je z odlično oceno ocenilo kar 10,2 %, s prav dobro oceno 27 % in z dobro oceno 30,2 % občanov. Več kot dve tretjini anketirancev torej zelo visoko ocenjuje delo koprskega županja Popoviča v tekočem mandatu, kar je zagotovo dobra popotnica leto in pol pred zaključkom mandata.