DomovNoviceDelavnici za strateški prostorski razvoj Krajevne skupnosti Bertoki

Delavnici za strateški prostorski razvoj Krajevne skupnosti Bertoki

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper in Krajevna skupnost Bertoki vabita na dve delavnici z naslovom Za strateški prostorski razvoj Krajevne skupnosti Bertoki v Mestni občini Koper, ki bosta v četrtek, 9. in 16. junija, ob 18. uri v dvorani Zadružnega doma Bertoki.

Konec aprila se je zaključila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper. Kot je ob koncu javne razgrnitve povedal župan MOK Aleš Bržan, bo občina v nadaljevanju postopka priprave, torej pri pripravi stališč do pripomb, podanih v času javne razgrnitve, sedanji osnutek OPN prilagodila novim podatkom in ugotovljenim dejstvom ter ga nato ponovno razgrnila. V vmesnem času bodo na željo krajank in krajanov v Bertokih potekale strokovne delavnice z naslovom Za strateški prostorski razvoj Krajevne skupnosti Bertoki v Mestni občini Koper, izsledke pa bo občina obravnavala pri pripravi stališč.

Prva delavnica bo v četrtek, 9. 6. 2022, ob 18. uri, druga pa v četrtek, 16. 6. 2022, prav tako ob 18. uri, obe bosta v dvorani Zadružnega doma Bertoki. Prva delavnica bo namenjena strateškemu razvoju, vpogledu v stanje, načelom in izhodiščem urejanja prostora, soočenju lokalnih značilnosti KS Bertoki in širšega prostora občine ter regije, druga pa bo na podlagi rezultatov prve še podrobneje razdelala predhodno izpostavljene tematike in predlagala usmeritve. Rezultati obeh delavnic bodo javno predstavljeni septembra. Prostorsko-planerski delavnici in javno predstavitev njunih ugotovitev ter rezultatov bo izvedla Katedra za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, vsaka delavnica bo predvidoma trajala tri ure z odmorom in pogostitvijo.

Občina in Krajevna skupnost Bertoki želita z delavnicami spodbuditi aktivno soudeležbo krajanov KS Bertoki, predstavnikov občine in stroke – izdelovalcev OPN MOK, razpravo o dejstvih in stanju v prostoru ter možnih poteh razvoja v skupnem, javnem interesu razvoja kraja – KS Bertoki, opredeliti obstoječe probleme, izhodišča in kriterije za oblikovanje možnih rešitev za uskladitev končnih predlogov za OPN MOK, oblikovati predloge za vsebinsko izboljšavo OPN, predvsem določitev ustrezne in celovite prometne mreže, in oblikovati poselitvena območja in potencialne širitve za KS Bertoki, s tem pa tudi pripraviti odgovore na izzive razvoja tako družbene kot gospodarske javne infrastrukture.

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Bertoki se morajo na delavnici prijaviti, in sicer do ponedeljka, 6. junija, na petra.kurnik@koper.si ali na 05 6646 516.

Foto: MOK