DomovNoviceJavna razgrnitev Pomorskega prostorskega plana Slovenije

Javna razgrnitev Pomorskega prostorskega plana Slovenije

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Ministrstvo za okolje in prostor je javno razgrnilo osnutek Pomorskega prostorskega plana Slovenije in pripadajočega Okoljskega poročila. Pripombe in predloge na razvojni strateški dokument, ki predstavlja program za izvajanje strategije prostorskega razvoja naše države na morju, lahko zainteresirana javnost odda do vključno nedelje, 28. februarja.

Slovenija sploh prvič pripravlja prostorski načrt za morje, doslej je načrtovanje na morju potekalo z državnimi prostorskimi načrti, predvsem za dejavnosti in rabe, ki so neposredno povezane s kopnim (npr. pristanišče). Konec prejšnjega leta je Ministrstvo za okolje in prostor razgrnilo Pomorski prostorski plan Slovenije, ki bo skupaj s pripadajočim Okoljskim poročilom podal usmeritve za prostorski razvoj, za umestitev in medsebojno usklajevanje dejavnosti in rab v morju ter v priobalnem pasu.

Vsi, ki bi radi sodelovali pri oblikovanju krovnega strateškega dokumenta, so vabljeni, da podajo pripombe in predloge. Te morajo oddati do vključno 28. februarja, in sicer morajo izpolniti obrazec za pripombe in ga poslati po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski naslov gp.mop@gov.si, v rubriki zadeva pa navesti ključne besede »Javna razprava PPP«.

Do gradiva in obrazcev lahko dostopajo na naslednji povezavi.