DomovNoviceKoprska občina bo namenila 50 milijonov evrov za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja

Koprska občina bo namenila 50 milijonov evrov za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper se je s podporo občinskih svetnikov na 32. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper zavezala, da bo v prihodnjih letih namenila 50 milijonov proračunskih sredstev za pospešitev izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja v občini. Občinski svetniki so sprejeli tudi Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022, s katerim so Javnemu podjetju Marjetica Koper omogočili izpeljavo projekta sušenja odpadnega komunalnega blata, in izvolili 11 elektorjev v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določili kandidata za člana državnega sveta.

Občinski svet MOK je na četrtkovi seji sprejel Program izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja odpadnih voda na območju aglomeracij v MOK. V koprski občini je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 71,4 odstotka prebivalcev, preostalih 28,6 odstotka ima odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda urejeno z individualnimi sistemi. Občina ima evidentiranih 4.230 obstoječih greznic in 154 malih komunalnih čistilnih naprav ter je že izdelala okvirni načrt izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja na področju odvajanja komunalne odpadne vode v območju aglomeracij. Za financiranje izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja v posameznih aglomeracijah, ki je po trenutnih cenah ocenjeno na 50 milijonov evrov, bo občina letno namenila najmanj dva milijona evrov, hkrati so občinski svetniki občino zavezali, da bo tudi v prihodnje zagotavljala več proračunskih sredstev za pospešitev izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja v MOK.

S sprejetjem Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 so občinski svetniki Javnemu podjetju Marjetica Koper omogočili izpeljavo projekta nakupa in montaže sušilne naprave za sušenje odpadnega komunalnega blata, ki nastaja pri čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na lokaciji Centralne čistilne naprave Koper. Za izvedbo projekta namerava Marjetica Koper pridobiti posojilo v višini 1,6 milijona evrov.

Svetnice in svetniki so na včerajšnji seji med drugim volili predstavnike (elektorje) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in določili kandidata za člana Državnega sveta. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispele kandidature za elektorje v volilno telo za volitve državnega sveta in za kandidata za člana državnega sveta obravnavala na seji 4. oktobra 2022. V skladu s pravili je sestavila seznama kandidatov, iz katerega so občinski svetniki na oktobrski seji izvolili 11 elektorjev in potrdili kandidata MOK za člana državnega sveta. Slednji je Matjaž Štolfa, izvoljeni elektorji pa so Vida Gračnar, Igor Hrvatin, Vlado Krivec, Marijan Križman, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško Madžarović, Silvano Radin, Janez Starman, Jasna Softić in Robert Šuc.

Med drugim je Občinski svet MOK v prvi obravnavi sprejel še predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter pokopališkem redu v Mestni občini Koper in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine. V tem primeru bi občina v krajevni skupnosti Škofije rada zagotovila koncesionarja, ki bi v družinski ambulanti izvajal zdravstvene storitve v večjem obsegu, pri čemer predlagan odlok ne pomeni dodatnih finančnih obveznosti za proračun MOK.

Foto: MOK