DomovNoviceKoprski občinski svetniki potrdili investicijski program za projekt izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice

Koprski občinski svetniki potrdili investicijski program za projekt izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

V Pretorski palači je danes potekala 2. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper, na kateri so bila imenovana delovna telesa občinskega sveta, nove člane pa so dobili Nadzorni odbor Mestne občine Koper, Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada MOK in Nadzorni svet Marjetice Koper. Občinski svetniki so med drugim soglašali z znižanjem najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru ter s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo energetskega objekta v stanovanjski soseski Nova Dolinska, potrjen pa je bil tudi investicijski program za projekt izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice.

V sklopu projekta izboljšave poplavnih razmer na povodju Badaševice bo zgrajen suhi zadrževalnik Pradisjol, urejeni bodo iztočni del Badaševice na dolžini 3,5 km, krajši krak Stare Badaševice in sistem odvodnjavanja internih padavinskih voda najbolj izpostavljenih območij v Šalari, kar bo bistveno zmanjšalo poplavno ogroženost naselja Šalara in ostalega urbaniziranega dela ob Badaševici. Investicijski program za projekt izboljšave poplavnih razmer na povodju Badaševice je vreden nekaj manj kot milijon evrov.

Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper so občinski svetniki dali soglasje za izvedbo projekta izgradnje energetskega objekta in dobave toplotne energije za objekte v stanovanjski soseski Nova Dolinska v obliki javno-zasebnega partnerstva. Razpis za izbiro koncesionarja bo izveden predvidoma februarja. Sprejeli so tudi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Urbano središče Barka, ki predvideva gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ter določili podlage za odmero komunalnega prispevka za to novo komunalno opremo.

Mestna občina Koper bo tudi v letu 2023 znižala najemnine za poslovne prostore v občinski lasti. 30 odstotkov nižjo najemnino bodo do 31. decembra 2023 plačevali najemniki poslovnih prostorov, ki so locirani v historičnem mestnem jedru Kopra. Ukrep, ki je sicer v veljavi že od gospodarske krize leta 2014, je namreč pripomogel k oživljanju mestnega jedra in h kontinuiteti poslovanja dolgoletnih mestnih ponudnikov.

Na občinski seji so bili imenovani novi člani Nadzornega odbora Mestne občine Koper, in sicer Dravo Ferligoj, Nataša Killough, Sašo Krmac, Boris Mazovec, Martin Nedoh, Bor Rozman in Alenka Šik. Kot predstavniki ustanoviteljice so člani Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper postali Aleš Buležan, Matjaž Čok in Astrid Del Ben. Za nove člane Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper pa so bili imenovani dr. Miloš Senčur, Petra Gunjač, Klemen Maučec, Metka Sušec Praček, Duna Puh, Dušan Arko, Nataša Jankovič Toškan.

Potrjen je bil še mandat svetnici Lise Okoren, ki je v občinskem svetu zamenjala Aleša Bržana, hkrati pa je Občinski svet Mestne občine Koper na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil nove člane 12 stalnih delovnih teles.

Foto: Jaka Ivančič, MOK