DomovNoviceNov javni razpis za dve lokaciji ob obmorskem parku v Žusterni

Nov javni razpis za dve lokaciji ob obmorskem parku v Žusterni

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem ko prvi razpis ni bil uspešen, je Mestna občina Koper na svojih spletnih straneh objavila nov javni razpis za oddajo javne površine v posebno uporabo za opravljanje gostinske dejavnosti na območju med ustjem Badaševice in Žusterno. Tokrat sta predmet javnega razpisa dve lokaciji. Z zbiranjem javnih ponudb želi občina obiskovalkam in obiskovalcem obmorskega parka tudi v letošnji turistični sezoni zagotoviti primerno gostinsko ponudbo.

Predmet oddaje javnega razpisa je posebna uporaba javne površine, in sicer dve lokaciji na delu parcele s parc. št. 6515/2, k.o. 2606 Semedela, ob obmorskem parku v Žusterni. Prva lokacija v velikosti do 100 kvadratnih metrov je namenjena postavitvi premičnega gostinskega objekta in terase, druga, prav tako v velikosti 100 kvadratnih metrov, pa postavitvi premičnega gostinskega objekta in terase ali premičnega prodajnega mesta z živilskimi izdelki.

Obe lokaciji se oddajata v najem za obdobje med 15. junijem in 30. oktobrom 2023. Izklicna cena uporabe javne površine za posamezno lokacijo znaša 1.700 evrov na mesec brez davka.

Mestna občina Koper zainteresiranim ponudnikom priporoča ogled lokacij, zato je v torek, 9. maja 2023, ob 9. uri predvidela ogled na terenu. Ponudniki morajo ponudbo oddati osebno ali po pošti najpozneje do torka, 16. maja 2023, do 12. ure na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Vplačati morajo tudi varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Vse informacije o javnem razpisu so dostopne na tej povezavi.

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v torek, 16. maja 2023 ob 13. uri, v sejni sobi Mestne občine Koper na Verdijevi 10. Najugodnejšega ponudnika bo izbrala imenovana komisija.

Foto: Jaka Ivančič