DomovNoviceObčina išče najboljšo rešitev za dvigalo na Markovec

Občina išče najboljšo rešitev za dvigalo na Markovec

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Občina bo strokovno najprimernejšo rešitev za vzpostavitev t.i. vertikalne mobilne povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem iskala prek javnega natečaja. Ta je bil na uradni spletni strani občine objavljen minuli teden, rok za oddajo natečajnih nalog pa se izteče 5. januarja 2018, ob 12. uri.

Celotno območje Markovega hriba je zaradi višinske razlike in precejšnjega naklona praktično odrezano od obalnega dela in samega mesta Koper, kot tako pa žal izredno neprijazno do pešcev, kolesarjev, predvsem pa gibalno oviranih oseb. Občina si je tako že pred časom zamislila, da bi nekaj več kot 50 metrov višinske razlike med Markovcem in Žusterno premostila z dvigalom. To bi bilo umeščeno v bližini sprehajališča med Koprom in Žusterno, v neposredni bližini kolesarske povezave.

Vstopna točka na dvigalo naj bi bila ob cesti med Koprom in Žusterno, v navezavi na kolesarsko in pešpot, ki peljeta proti mestnemu središču.

Tovrstna rešitev bi bistveno pripomogla k večji mobilnosti tamkajšnjih prebivalcev, hkrati pa bi gibalno oviranim osebam ter staršem z vozički olajšala dostop do obale in mesta z Markovega hriba. Sočasno pa si občina že nekaj časa prizadeva najti tudi rešitev za premostitev strmega naklona in višinske razlike od parkirišča pri Osnovni šoli Antona Ukmarja, po ulici Vena Pilona vse do križišča Ceste na Markovec s Kvedrovo ulico.

Prispele elaborate bo v pregled prevzela devetčlanska ocenjevalna komisija, ki ji predseduje Viljem Šantavec, univ.dipl.inž.arh. Ta bo neposredno pred samim ocenjevanjem za vsak elaborat izvedla predhodni preizkus, v okviru katerega bo preverila, ali je bil prejet pravočasno, ali je bilo upoštevano načelo anonimnosti in ali vsebuje vse zahtevane sestavne dele. Samo tisti elaborati, ki bodo uspešno opravili preizkus, bodo šli v nadaljnji postopek ocenjevanja. Zmagovalec natečaja, s katerim bo občina nato sklenila tudi pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, bo prejel denarno nagrado 10 tisoč evrov, drugo nagrajeni 7 tisoč evrov, tretje pa 5 tisoč evrov. Poleg tega so v skladu za nagrade še tri priznanja po 2.500 evrov.

Svoje zamisli, kako izboljšati mobilnost na tem območju, hkrati pa samemu mestu ponuditi novo turistično atrakcijo, je koprska občina natančneje opredelila v natečajni nalogi, ki je razdeljena v dve fazi: prva zajema t.i. javni del, v okviru katerega občina išče rešitev za premostitev višinske razlike med obalnim delom in Markovcem, kot tudi mobilno povezavo naprej vse do vrha Markovega hriba, ter navezavo na obstoječo cestno in kolesarsko infrastrutkuro. MOK se bo s prvo fazo prijavila tudi na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova mehanizma Celostnih trajnostnih naložb (4.4). Druga faza predvideva iskanje rešitve za nadvišanje dvigala z razglednim stolpom do višine 111 metrov, ki bo med drugim omogočal razvoj zanimivih turističnih vsebin in atrakcij. Za realizacijo druge faze, ki predvideva izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje, si občina nadeja poiskati zasebnega partnerja.

Takole so v natečajni nalogi opredelili dve območji, prvo, ki zajema vertikalno mobilno povezavo v obliki panoramskega dvigala in razglednega stolpa, ter drugo, v okviru katerega občina išče rešitve za mobilno povezavo od parkirišča pri osnovni šoli do Markovega hriba.

Občina tokrat natečajnikom pušča precej odprte roke, saj išče rešitve, ki bodo šele podlaga za spremembo prostorskih aktov, kljub temu, da so nekatere usmeritve znane. Več v natečajni nalogi, ki je dostopna tukaj.