DomovNoviceObčina objavila razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

Občina objavila razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

NoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper z razpisom išče direktorja Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper. Rok za oddajo prijav je petek, 20. maj, direktor pa bo imenovan za mandatno dobo petih let.

Med pogoji za prijavo razpis navaja najmanj univerzitetno, visoko strokovno ali višjo izobrazbo družboslovne smeri, najmanj tri leta delovnih izkušenj, znanje italijanskega jezika na višji ravni, strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda in vodstvene sposobnosti. Kandidat mora med drugim k prijavi predložiti življenjepis z opisi del, dokazilo o izobrazbi, predlog programa delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih let in bo funkcijo nastopil najkasneje 29. septembra. Več o pogojih in merilih razpisa si lahko preberete na spletni povezavi.

Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat poslati na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis direktor Pokrajinskega muzeja Koper«, in sicer najkasneje do petka, 20. maja.