DomovNoviceOdprt razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Odprt razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je v tem tednu objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na območju Mestne občine Koper za leto 2023.  Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih ni predvidena izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav. Občina je v proračunu za ta namen zagotovila 30.000 evrov, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. septembra.

Do nepovratnih sredstev so upravičeni lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Koper, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper, za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih ni predvidena izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav. Izjemoma se sofinancira izgradnja MKČN za stanovanjske objekte na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa tehnično ni možna ali ekonomsko upravičena in kjer objekt ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več stanovanjskih objektov je, kjer je upravičencev več, vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. V primeru izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave mora vlagatelj priložiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij med investitorji. Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.

Mestna občina Koper je v proračunu za sofinanciranje rezervirala 30.000 evrov. Višina pomoči za subvencijo nakupa in vgradnje MKČN znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 evrov za enostanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za večstanovanjski objekt, ki je v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 odstotkov upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer v primeru vgradnje ene MKČN za dva do tri objekte oz. stanovanja v večstanovanjskem objektu največ 3.000 evrov; v primeru vgradnje ene MKČN za štiri do pet objektov oz. stanovanj v večstanovanjskem objektu največ 5.000 evrov; v primeru vgradnje ene MKČN za šest ali več objektov oz. stanovanj v večstanovanjskem objektu največ 7.000 evrov.

Prijavitelji morajo vlogo z vsemi dokazili vložiti osebno ali po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Razpis je odprt do porabe sredstev, prijava je možna najkasneje do 30. septembra. Več o razpisu si preberite na tej povezavi.

Foto: MOK