DomovNoviceOsrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper z novo direktorico

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper z novo direktorico

KulturaNaši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Svet zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je pred dnevi sprejel sklep o izbiri nove direktorice Luane Malec, ki bo mandat uradno prevzela s 1. februarjem. Luana Malec je magistrica bibliotekarstva, bibliotekarska specialistka, diplomirana ekonomistka in dolgoletna vodja razvojne Službe za izvajanje območnih nalog v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper.

Novo imenovana direktorica koprske knjižnice v lokalni knjižničarski prostor vnaša bogato znanje, saj je v preteklosti uspešno vodila številne projekte. Zasnovala in oblikovala je različne inovativne rešitve ter dejavnosti, ki jih danes uspešno izvajajo na nacionalni in mednarodni ravni.

Karierna pot nove direktorice

Malecova je karierno pot začela z vodenjem Potujoče knjižnice in kasneje Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Pridobljene strokovne izkušnje je nato prenesla v razvojno Službo za izvajanje območnih nalog, kjer je kmalu prevzela njeno vodenje. Vzporedno je vodila program dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih. Ob tem je aktivna v številnih nacionalnih strokovnih skupinah.

V okviru Združenja splošnih knjižnic je prav pod njenim vodstvom nastal dokument Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027, vodi pa tudi Sekcijo splošnih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Njen najodmevnejši projekt je gotovo inovativni in zelo uspešni portal slovenskih splošnih knjižnic Dobreknjige.si. Leta 2016 je za magistrsko delo Album Slovenije, osebni spomini 20. stoletja prejela Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, za življenjsko delo, zaznamovano z izjemnimi uspehi na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke, pa je prejela tudi najvišje državno priznanje – Čopovo diplomo za leto 2019.

Direktorica z jasno vizijo in cilji

Njeni prednostni nalogi ob prevzemu direktorskega naziva bosta strokovni razvoj in posodobitev knjižnice. Okrepila pa bo tudi povezovanje s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi ustanovami, tako na lokalni, nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

 »V knjižnici smo tik pred pripravo novega strateškega načrta, ki ga bom pripravila v sodelovanju s strokovnimi sodelavci. Ob bralni kulturi si bom močno prizadevala obuditi in utrditi izobraževalno vlogo knjižnice, tako v smislu vseživljenjskega učenja kot podpore formalnemu izobraževanju. Knjižnica bo morala okrepiti svojo družbeno odgovornost in jasneje definirati svojo vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ne samo z ekološkega, temveč tudi z ekonomskega in družbenega oz. socialnega vidika. Vzporedno bo morala pospešiti digitalizacijo svojega gradiva in storitev in se v procesih oblikovanja novih dejavnosti in storitev močneje povezovati s partnerji, tudi izven tradicionalne sfere kulture in izobraževanja,« je nekaj najbolj pomembnih vidikov ob prevzemu funkcije izpostavila Luana Malec.

Foto: MOK, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper