DomovNoviceSprejeta najustreznejša varianta za pripravo DPN za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Sprejeta najustreznejša varianta za pripravo DPN za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Vlada se je na torkovi dopisni seji strinjala s predlogom najustreznejše variante priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper »Varianta 2«. Sledi priprava in sprejem prostorskega akta, ki bo omogočal pridobitev gradbenega dovoljenja.

Načrtovana železniška proga bo omogočila navezavo lokalnih središč na ustrezne razvojne povezave, razvoj gospodarstva z ohranjanjem delovnih mest, regionalno in mednarodno sodelovanje. Z gradnjo drugega tira se vzpostavlja tudi sodobna in prepustna železniška povezava za potrebe Luke Koper in tako zmanjšuje tovorni promet na slovenskih avtocestah in posledično zmanjšuje obremenitev slovenskih avtocest.

Ker bo promet preusmerjen na drugi tir, se načrtuje demontaža obstoječe proge med Prešnico in Koprom. Speljana obstoječa trasa bo tako spremenila namembnost, načrtuje se gradnja kolesarske proge. Z opustitvijo obstoječe proge bo varnejši tudi vodni vir Rižane. Potek drugega tira železniške proge Divača–Koper je načrtovan tako, da se v čim večjem delu izogne vodovarstvenega območja vodnega vira Rižana, ki predstavlja glavni vir pitne vode za celotno slovensko primorje (pitna voda za potrebe gospodinjstev, turizma, gospodarstva in kmetijstva).

Državni prostorski načrt obsega umestitev vzporednega levega tira k novemu drugemu tiru (ki je že v gradnji), od postaje Divača do tovorne postaje v Kopru z vsemi potrebnimi objekti, ureditev novih dostopnih cest ter opustitev obstoječe proge Divača–Koper na odseku med cepiščem pri Prešnici do Kopra.

K predlogu, podanem v zaključku študije variant–predinvesticijske zasnove so bila pridobljena pozitivna mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, kot to določa 89. člen Zakon o urejanju prostora. Za predlagano varianto se bo v nadaljevanju postopka izdelala podrobnejša idejna rešitev in dodatne strokovne podlage, ki bodo omogočale izdelavo predloga Sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper. Vlada se je s tem opredelila, da je predlagana varianta najustreznejša. Končni cilj je sprejem prostorskega akta, ki bo omogočal pridobitev gradbenega dovoljenja.

Foto: 2TDK