DomovNovicePred vrati je jesenska matura

Pred vrati je jesenska matura

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na srednjih šolah se s pisnim izpitom iz maternega jezika danes začenja jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1881 dijakov, ki bodo v jesenskem izpitnem roku opravljali izpite iz 42 različnih predmetov, poklicno maturo pa bo opravljalo 2933 kandidatov. Od danes do 4. septembra bodo potekali ustni izpiti.

Prvič bo splošno maturo opravljalo 445 prijavljenih kandidatov, 209 jo ponavlja v celoti, 657 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Drugi del izpitov opravlja 109 kandidatov, ki splošno maturo pišejo v dveh delih, 170 kandidatov pa bo izboljševalo oceno pri maturitetnem predmetu.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 285 kandidatov, največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki.

Pisni izpit iz matematike bo v petek. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od sobote do srede, 30. avgusta.

Kandidati bodo z uspehom splošne mature seznanjeni 15. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko pogledali svoje rezultate s pomočjo šifre tudi na spletu.

Izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo opravljali v petek (iz matematike), iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa v torek. Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bodo potekali v četrtek, 31. avgusta.

V okviru četrtega predmeta poklicne mature morajo kandidati opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Z uspehom bodo seznanjeni 8. septembra.