Še nekaj dni za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Prihodnji torek, 6. marca, se izteka prvi rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki so se oz. se bodo izvedle od 1. januarja do 31. decembra 2018, za sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju Mestne občine Koper, za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumena noč ter prireditve S Koprom v novo leto 2019.

Kot je znano, je Mestna občina Koper v začetku meseca v Uradnem listu RS in na uradni občinski spletni strani www.koper.si objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2018.

Letošnji javni razpis je razdeljen na pet vsebinskih sklopov, in sicer na sofinanciranje prireditev (sklop A), ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (mednje sodijo prireditve kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. prireditve, namenjene otrokom in mladini), sofinanciranje promocijskih aktivnosti (sklop E), ki jih v letu 2018 izvajajo oz. organizirajo upravičeni prijavitelji, ki so registrirani v Mestni občini Koper in se odvijajo zunaj  Mestne občine Koper ter prispevajo k promociji občine  ter poseben vsebinski sklop, ki je letošnja novost, in predstavlja sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo, ki se odvijajo na zelenem podeželju Mestne občine Koper (sklop B). Med te prireditve sodijo prireditve, ki se izvajajo na podeželju občine in katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke ali tradicionalne narave.

Gre za nadgradnjo aktivnosti, ki jih je Mestna občina Koper pričela izvajati že v lanskem letu, z organizacijo cikla več izobraževanj in svetovanj za organizatorje prireditev na podeželju, s katerimi želi Mestna občina Koper dodatno podpirati tiste prireditve, ki posebej pripomorejo k promociji občine in njenega podeželja.

Poleg omenjenih vsebinskih sklopov sta v javnem razpisu zajeta še dva, in sicer izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumena noč (sklop C) ter prireditve S Koprom v novo leto 2019 (sklop D).

Prihodnji torek, 6. marca, se izteka prvi rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki so se oz. se bodo izvedle od 1. januarja do 31. decembra 2018

Rok za prijave, ki se nanaša na sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, je do vključno prihodnjega torka, 6. marca 2018 za prireditve in promocijske aktivnosti, ki so se oz. se bodo izvedle od 1. januarja do 31. decembra 2018. Za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2018, je rok prijave do vključno 24. aprila 2018, do vključno 5. junija 2018 je rok za prijavo za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2018, do vključno 9. oktobra 2018 pa za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2018.

Prav tako se prihodnji torek, 6. marca, izteka rok za prijave na vsebinske sklope B, C in D, torej za sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju Mestne občine Koper, za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumena noč ter prireditve S Koprom v novo leto 2019.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo na Turistični organizaciji Koper, na Mestni občini Koper.