DomovNoviceUspešno izvedene delavnice o urejanju parkirnih površin na Kraškem robu

Uspešno izvedene delavnice o urejanju parkirnih površin na Kraškem robu

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

V okviru projekta Poseidone, ki se izvaja v okviru programa Interreg VI-A Italija – Slovenija, je Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper), v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na Kraškem robu in ob podpori Mestne občine Koper, uspešno izvedel delavnice o parkirnih površinah na tem območju. Delavnice so bile namenjene predstavitvi študije o parkirnih površinah in pridobivanju mnenj ter predlogov lokalnega prebivalstva o tej pomembni temi.

Kraški rob je del omrežja Natura 2000, zato je pri urejanju in umeščanju novih parkirnih mest ključno upoštevati varstvo okolja ter iskanje trajnostnih rešitev. Na podlagi popisa obstoječih parkirnih mest vzdolž celotnega območja so bili oblikovani scenariji in predlogi rešitev, ki so bili predstavljeni na delavnicah, na katerih so udeleženci aktivno sodelovali in izrazili svoje mnenje ter predlagali dodatne izboljšave. Med predlaganimi rešitvami, ki so jih izpostavili lokalni prebivalci, so bile uvedbe parkirnih con, vzpostavitev novih parkirnih prostorov, ureditev parkirnin in boljše upravljanje ter nadzor nad obstoječimi parkirišči.

Mateja Hrvatin Kozlovič, podžupanja Mestne občine Koper, je poudarila, da bodo parkirna mesta urejali postopoma in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. To pomeni, da bodo lokalno prebivalstvo aktivno vključili v faze urejanja parkirnih mest, od sprejemanja odločitev o lokaciji parkirišč do izvedbe del.

Junija 2024 bodo v Črnem Kalu odprli Vstopno točko za raziskovanje Kraškega roba in zelenega podeželja, kjer bo urejenih tudi nekaj novih parkirnih mest. Točka bo služila kot izhodišče za obiskovalce in bo ponujala informacije o naravnih ter kulturnih znamenitostih Kraškega roba. V prihodnje bodo na pobudo občank in občanov preučili tudi možnost vzpostavitve krajinskega parka Kraški rob, v okviru katerega bi lahko njegov upravljavec na trajnosten način urejal parkirna mesta, izvajal ustrezen nadzor in hkrati skrbel za varovanje okolja.

Po izvedenih delavnicah in pridobitvi mnenj ter predlogov lokalnih prebivalcev bodo stekla dodatna usklajevanja in priprava kratkoročnih, srednjeročnih ter dolgoročnih ukrepov za parkirne površine. Po zaključku teh postopkov bo sledila priprava končne verzije študije, ki bo služila kot orodje pri nadaljnjem načrtovanju parkirnih površin na območju Kraškega roba s poudarkom na krepitvi trajnostnega in prostorskega razvoja območja.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani RRC Koper oziroma na povezavi.

Foto: Regionalni razvojni center Koper, MOK