DomovNoviceV pričakovanju znaka Slovenia Green Destination

V pričakovanju znaka Slovenia Green Destination

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper bo v novem letu prejela znak Slovenia Green Destination, kar bo še korak dlje pri promociji naše občine kot zelene in trajnostno naravnane destinacije. V Slovenski turistični organizaciji (STO) prepoznavajo trajnostni razvoj kot ključno razvojno usmeritev turizma v Sloveniji, zato so vzpostavili nacionalni in certifikacijski program – Zeleno shemo slovenskega turizma.

V začetku letošnjega leta je STO v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in Zavodom tovarna trajnostnega turizma Goodplace pozvala slovenske destinacije in ponudnike, da se vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma. Na poziv se je med 12 novimi destinacijami, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost, prijavila tudi Mestna občina Koper. Slednja se je skozi vse leto s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami potegovala za pridobitev znamke Slovenia Green Destination.

Občina je sprejela tudi t.i. zeleno politiko, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave, konec novembra pa je občina oddala vse potrebno gradivo, zdaj pa čaka le še na končni pregled, ki je obenem tudi pogoj za izdajo mednarodne priznane ocene trajnosti po standardu Slovenia Green. Tako lahko pričakujemo, da bo tudi Mestna občina Koper v začetku leta prejela znak Slovenia Green Destination, kar bo še korak dlje pri promociji naše občine kot zelene in trajnostno naravnane destinacije. »Sicer pa občino čaka po prejetju znaka še veliko dela, saj bomo morali pripraviti načrt ukrepov, s katerimi bomo v destinaciji izboljševali trajnostno poslovanje in trajnostni turizem«, pravi zeleni koordinator MOK Andreja Poklar.

Svečani podpis listine zelene politike in posvet Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov – priložžnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Koper.

Hiškam slovenske Istre znak Slovenia Green Accomodation

Sicer pa so v minulem letu kot prvi nastanitveni obrat v Mestni občini Koper Hiške slovenske Istre v Truškah pridobile znak Slovenia Green Accomodation. Hiške slovenske Istre se namreč že vse od leta 2007 usmerjajo k trajnostnemu turizmu in povezovanju lokalnih turističnih ponudnikov. Ponudbo sob in apartmajev od leta 2011 nadgrajuje razvoj inovativnih turističnih produktov – hišk. Te kot imitacija starih istrskih hiš, s pergolo, ognjiščem in sadovnjakom omogočajo pristno doživetje dediščine slovenske Istre. Vsaka od hišk je namreč posvečena Šavrinki, tradicionalnemu istrskemu liku ženske, ki je vsak dan prehodila mnogo kilometrov do Trsta ali Kopra, da je lahko prodala domače proizvode in tako preživljala družino. Hiške slovenske Istre so bile kot inovativni pristop v turizmu prepoznane tako na lokalni kot državni ravni (nagrada na natečaju Razvoj MOK idej 2011 in Snovalec 2012).

»Pridobitev znaka Slovenia Green Accomodation nam predstavlja še dodaten korak in spodbudo k izpolnjevanju zaveze k trajnostnemu razvoju turizma v slovenski Istri«, je ob pridobitvi znaka povedala Mateja Hrvatin Kozlovič iz Hišk slovenske Istre.