DomovObvestilaSeptembra bo zaživel Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre

Septembra bo zaživel Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper in Občina Izola sta pristopili k ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre, ki bo svoja vrata prvim uporabnikom odprl septembra. Strokovno usposobljeni kader bo otrokom in mladostnikom pomagal pri soočanju z različnimi stiskami, ki ovirajo optimalni razvoj, ter jih opremil s potrebnimi veščinami za reševanje učnih, psihosocialnih, čustvenih in vedenjskih težav. Staršem bodo nudili pomoč v obliki podpore, opolnomočenja in svetovanja pri vzgojnih dilemah, s katerimi se srečujejo v različnih obdobjih otrokovega razvoja.

Izolska in koprska občina sta soustanoviteljici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre, ki je doslej kot koprski svetovalni center deloval v okviru Osnovne šole Koper, prvenstveno bo namenjen uporabnikom s stalnim prebivališčem na območju občin ustanoviteljic, storitve pa bo nudil tudi občanom drugih občin, ki bodo s centrom sklenile pogodbeno razmerje. Ustanovitev centra je rezultat dolgoletnih prizadevanj občin slovenske Istre, saj so se potrebe na področju svetovalne, diagnostične in terapevtske dejavnosti, še posebej po epidemiji, ko se je šolanje prestavilo na daljavo, izrazito povečale. Center bo lahko zaposloval psihologe, pedagoge, logopede, socialne pedagoge, specialne in rehabilitacijske pedagoge, inkluzivne pedagoge, psihoterapevte in kliničnega psihologa, ki bodo v prvi vrsti skrbeli za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev.

Koprski župan Aleš Bržan in izolski župan Danilo Markočič sta se strinjala, da je ustanovitev svetovalnega centra pomemben doprinos za lokalno skupnost, saj bodo otroci in mladostniki z duševnimi stiskami hitreje dostopali do strokovne pomoči in s tem preprečili nastanek duševnih težav. Prepričana sta, da bo možnost posvetovanja brez napotnice bolj sprejeta med uporabniki storitev svetovalnega centra, predvsem zaradi strahu pred stigmo.

Center bo sodeloval pri zgodnjem odkrivanju otrok s težavami v razvoju in reševanju zahtevnejših psihosocialnih težav, obenem bo nudil podporo otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju ter napredovanju v vzgojno-izobraževalnih sistemih. Zavezan bo k strokovnosti, spoštovanju in koristi otrok ter mladostnikov in njihovih staršev. Zagotavljal bo preventivno delovanje v smeri odpravljanja stigmatizacije otrok in mladostnikov s težavami, saj lahko kot družba veliko naredimo za boljše počutje najmlajših članov lokalne skupnosti. Razvijal bo izobraževalne dejavnosti za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju kot tudi za starše in širšo javnost, delovanje centra pa bo temeljilo na timskem multidisciplinarnem strokovnem delu in znanstveno podprtih smernicah.

Foto: MOK