DomovProsti čas100 let Majniške deklaracije

100 let Majniške deklaracije

Prosti čas Preglej vse novice
Deli vsebino

Vodja Jugoslovanskega kluba Anton Korošec je 30. maja 1917 v avstrijskem državnem zboru na Dunaju prebral Majniško deklaracijo, politično izjavo poslancev Jugoslovanskega kluba.

Gre za prvi skupni politični program jugoslovanskih poslancev za združitev južnih Slovanov v monarhiji v avtonomno enoto.

Majniška deklaracija je nastala v času, ko so zahteve po koreniti notranji preobrazbi Avstro-Ogrske monarhije postajale vse glasnejše.

Foto: zgodovina.si

Napisali in prebrali so jo v nemškem jeziku. Njeno besedilo pa se v prevodu glasi: “Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo na temelju naravnega načela in hrvaškega državnega prava, naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško-lotarinške dinastije v samostojno državno telo, ki bodi prosto vsakega narodnega gospostva tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju. Za uresničevanje te zahteve svojega enotnega naroda se bodo zavzeli z vso silo. S tem pridržkom se bodo podpisani udeleževali parlamentarnega dela.”

Majniška deklaracija zametek ideje o slovenski državi

Majniška deklaracija je bila po navedbah Janka Pleterskega v knjigi Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo zahteva po posebni jugoslovanski državnosti, ki se sicer postavlja pod žezlo habsburške dinastije, a ne več pod oblast njene tedanje države.

Majniška deklaracija. Foto: zgodovina.si

Gre za prvi skupni politični program jugoslovanskih poslancev v dunajskem državnem zboru za samoodločbo. Po oceni nekaterih pa je mogoče deklaracijo izpred sto let videti tudi kot zametek ideje o slovenski državnosti.

Ob sprejetju deklaracije je po vsem slovenskem ozemlju potekala široka akcija zbiranja podpisov v njeno podporo. Vodilno vlogo pri zbiranju podpisov pa so imele Slovenke.

Ob obletnici Majniške deklaracije bo Banka Slovenije v ponedeljek dala v prodajo in obtok zbirateljske kovance, zlatnike z nominalno vrednostjo 100, 30 in tri evre.

Majniška deklaracija iz leta 1917 sicer ni edina s tem imenom v zgodovini slovenske državnosti. Leta 1989 so slovenske opozicijske stranke prav tako oblikovale politično izjavo in jo poimenovale Majniška deklaracija. V njej je bila zapisana zahteva po suvereni državi slovenskega naroda.