DomovNaši krajiVse je nared za ureditev mestnega parka ob Semedelski promenadi

Vse je nared za ureditev mestnega parka ob Semedelski promenadi

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprska občina bo z urejanjem velikega mestnega parka ob Semedelski promenadi, med nastajajočimi obalnimi parkovnimi rekreacijskimi površinami ob kanalu Grande in gramoznim parkiriščem za koprsko tržnico, začela v naslednjih dneh. Izvajalec del – Grafist v sodelovanju z družbo Adriaing je tako že začel s pripravljalnimi deli, zaradi česar na manjšem delu gramoznega parkirišča za tržnico ni več mogoče parkirati.

Razpis za izbiro izvajalca je bil zaključen minuli teden, kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Grafist v skupnem nastopu z družbo Adriaing, ki namerava naložbo izpeljati za 3 milijone evrov. Večji del sredstev bo zagotovila Mestna občina Koper, razliko v višini 500 tisoč evrov pa bo črpala iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Naložba bo v celoti trajnostno naravnana, saj bodo pri gradbenih posegih in opremljanju z urbanimi elementi in opremo uporabljene okolju prijazne tehnologije in materiali.

Namen naložbe je pridobiti nove funkcionalne zelene površine in oplemenititi ter na novo ovrednotiti danes še ne izkoriščen prostor tik ob morju. Z investicijo bo med drugim saniran del degradiranega urbanega območja ob Semedelski promenadi, kjer bo urejenih kar 26.239,02 m² parkovnih površin s spremljajočimi vsebinami.

Občina bo vzporedno urejala tudi kolesarsko in pešpot čez Kanal Grande, hkrati pa bo uredila tudi del dotrajane kolesarske povezave ob Piranski cesti, vse do koprske tržnice. Trenutno je v pripravi investicijski program, ki ga bo na naslednji seji obravnaval občinski svet Mestne občine Koper. Če gre vse po načrtih se bodo dela začela poleti, sklenila naj bi se novembra.

Park bo prava zelena oaza

Sicer pa je znaten del projekta namenjen zelenim površinam in zasaditvam rastlin. Ureditveni pas ob Semedelski promenadi je predviden kot zaledno travnato in senčno počivališče. Na ostalem delu parkovne ureditve se bo širom parka razprostirala zasaditev dreves, ki bodo sestavljala pester mozaik avtohtonih drevesnih vrst. Med več kot 100 drevesi bodo nov park krasile akacije, navadni gaber, atlaška cedra, libanonska cedra, navadni koprivovec, kaki, rečni evkalipt, figovec, črni oreh, navadni lovor, divja oljka, črni gaber, navadna jagodičnica, alepski bor, obmorski bor, pinija, mastika, murva, črničevje in hrast plutovec. Poleg dreves bo zeleno podobo parka sestavljalo 3.575 grmovnic, 12.970 trajnic in okrasnih trav ter kar 16.545 sadik rastlin, primernih za rast na prostem v našem podnebju.

Ureditev mestnega parka bi se lahko začela že marca

Prostor za preživljanje prostega časa, druženje in zabavo

Parkovna površina bo namenjena programski razširitvi Semedelske promenade in bo omogočala raznovrstne dejavnosti na prostem, kot so organizacija prireditev, koncertov ali gledaliških predstav.

Posebnost parka bodo betonski parkovni elementi, ki so namenjeni raznovrstni rabi. Njihova postavitev v parku razmejuje površine z različno rabo, premoščajo višinske razlike teh površin in so namenjeni posedanju ali igri, medtem ko bodo nekateri napolnjeni z vodo.

Ureditev obsega zelene površine s povezovalnimi potmi, tlakovanja poti ter površine za družabne in športne igre na prostem, vodne elemente, med katerimi bodo prostor dobili brzice, vodomet in jezero, otroško igrišče in zelenico za pse. V okviru projekta bo urejena varčna javna razsvetljava, nameščena bodo pršila za obiskovalce in sodobna urbana oprema, z ustreznimi mesti za odlaganje odpadkov. Na novo bo zgrajena meteorna kanalizacija, znotraj območja pa je predvidena izvedba dveh vkopanih servisnih objektov. V novem parku bo prostor tudi za prireditvene površine, v okviru katerih bo oblikovano prizorišče s tribunami, ki se bo lahko uporabljalo kot mali ali veliki oder.

Funkcionalna zasnova parka prilagojena vsem razmeram

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Urbana oprema se prilagaja različnim zahtevam predvidenih prireditev, medtem ko so poti za obiskovalce oblikovane tako, da omogočajo izkoriščanje prostora po globini in ne le v ozkem pasu ob promenadi, predvsem pa so uporabne tudi v deževnem vremenu ali v nočnem času. Površine bodo namreč ustrezno osvetljene, kar bo poleg uporabnosti pomembno tudi pri zagotavljanju varnosti uporabnikov in zmanjševanju nevarnosti vandalizma. Na celotnem območju parkovne ureditve je predviden video nadzor z varnostnimi kamerami in wi-fi signal.